20190012 Gevraagd advies gedifferentieerde tarieven Huishoudelijke verzorging 20191030 | Adviesraad Sociaal Domein Oss

-A A +A

20190012 Gevraagd advies gedifferentieerde tarieven Huishoudelijke verzorging 20191030

Onlangs ontving de Adviesraad Sociaal Domein het voorstel tot het gaan hanteren van gedifferentieerde tarieven Huishoudelijke Verzorging(HV). Het document is gedateerd 27 september 2019. Bij de toelichting door uw ambtenaar tijdens ons overleg in de Kenniskring Wmo werd mondeling gevraagd hierover een advies van de ASD op te stellen. De Adviesraad Sociaal Domein is zich bewust van het feit dat de kosten voor zorg in het algemeen en voor Huishoudelijke Verzorging in het bijzonder in de hand moeten worden gehouden.

De Adviesraad Sociaal Domein adviseert:

Datum: 
november 2019
Laden: 
Categorie: 
Jaren: 
Organisaties: