20210009 Ongevraagd Advies ‘Reikwijdte van Jeugdhulp’ m.b.t. deelgebied Dyslexie | Adviesraad Sociaal Domein Oss

-A A +A

20210009 Ongevraagd Advies ‘Reikwijdte van Jeugdhulp’ m.b.t. deelgebied Dyslexie

De KennisKring waardeert enorm dat de gemeente Oss zich inspant om naast hetgeen landelijk hierover wordt vastgesteld, eigen uitgangspunten te formuleren. Daarbij onderschrijven we de stelling dat de meest kwetsbare jeugdigen de hulp moeten kunnen blijven krijgen die zij nodig hebben. Binnen de notitie reikwijdte wordt als mogelijke vervolgstap benoemd het inkrimpen van behandeling aan kinderen met ernstige, enkelvoudige dyslexie. De KennisKring Jeugd wil met name n.a.v. het gesprek met het dyslexieteam en vertegenwoordiging van het onderwijs, hierbij adviezen formuleren om inhouden te geven aan de uitvoering van dit voornemen.

Datum: 
september 2021
Laden: 
Categorie: 
Jaren: 
Organisaties: 
Kernwoorden: