20210010 Advies betreffende verordening inburgering gemeente Oss en de opinienota nieuwe wet inburgering 210930 | Adviesraad Sociaal Domein Oss

-A A +A

20210010 Advies betreffende verordening inburgering gemeente Oss en de opinienota nieuwe wet inburgering 210930

De Adviesraad Sociaal Domein heeft de opinienota nieuwe Wet inburgering en de Verordening inburgering gemeente Oss met belangstelling gelezen. Een groot deel van de taken die de gemeente krijgt op grond van de Wet inburgering liggen vast in de wet. In ons advies zullen we ons richten op de gebieden waar ruimte is voor de gemeente om eigen beleidskeuzes te maken. De uitgangspunten van het beleid zoals verwoord in de Opinienota worden door de Adviesraad Sociaal Domein ondersteund.

Datum: 
oktober 2021
Laden: 
Jaren: 
Organisaties: 
Kernwoorden: