20220001 Ongevraagd advies Mantelzorg 220908 | Adviesraad Sociaal Domein Oss

-A A +A

20220001 Ongevraagd advies Mantelzorg 220908

In het verlengde van ons advies betreffende mantelzorgbeleid in 2019 treft u hierbij een aanvullend ongevraagd advies. De Adviesraad betreurt in hoge mate dat er, naar onze mening, weinig is gedaan met ons toch zeker inhoudelijk sterk ongevraagd advies. Dit advies van 2019 gelieve u als hierbij ingelast te beschouwen en voegen wij hier ook als bijlage bij opdat wij een en ander onlosmakelijk van elkaar zien.

Wij vragen daarom opnieuw uw aandacht voor de volgende punten:

  1. Cijfers ontleend aan informatie van www.mantelzorg.nl blijkt dat de overheid jaarlijks financiële middelen ter beschikking stelt voor mantelzorg ondersteuning.
  2. Volgens informatie van mantelzorg.nl kent Oss naar schatting in 2020, 27628 mantelzorgers van 15 jaar en ouder. Het grootste aantal van hen verricht langdurige zorg waarvan 4527 mantelzorgers langdurige intensieve zorg geven en 2514 van hen zich zwaar belast voelen. Toch een aantal om zeker beleidsmatig rekening mee te houden en er passend beleid op te ontwikkelen. Wij moeten daarbij constateren dat de bij ons meest recent bekende notitie over mantelzorg van de gemeente Oss dateert van 2016.
  3. Onduidelijk en onvoldoende zicht op de resultaten. In de samenleving wordt er door overheden veel nadruk gelegd om zorg te verlenen door mantelzorgers. Mantelzorgers staan onder grote druk en mantelzorg neemt het leven van mensen grotendeels over.
  4. Meer aandacht voor de mantelzorger. In het bijzonder voor de grote druk op de mantelzorger en de negatieve gevolgen van het bieden van mantelzorg zoals bijvoorbeeld eenzaamheid en het risico op hieruit voortvloeiende verdere problemen.
Datum: 
september 2022
Laden: 
Jaren: 
Organisaties: 
Kernwoorden: