Advies afstemmingsverordening 2018 ASD 20170021 | Adviesraad Sociaal Domein Oss

-A A +A

Advies afstemmingsverordening 2018 ASD 20170021

Op 7 november 2017 ontving de Adviesraad Sociaal Domein de adviesaanvraag betreffende ‘Besluit tot vaststelling van de Afstemmingsverordening 2018’. Het aantal wijzigingen in deze geactualiseerde verordening is weliswaar beperkt, maar kan voor de betroffen inwoner en/of voor zijn eventuele gezinsleden ingrijpende en mogelijk sociaal en maatschappelijk onaanvaardbare gevolgen hebben. 

 

ASD 20170021

Datum: 
december 2017
Laden: 
Categorie: 
Jaren: