Advies beleidsregels Wmo 2016 WMOR 2016009 | Adviesraad Sociaal Domein Oss

-A A +A

Advies beleidsregels Wmo 2016 WMOR 2016009

Het concept beleidsregels 2016, dat nu voorligt is door de Wmo-raad besproken met de betrokken ambtenaren, hetgeen heeft geleid tot meer wederzijds begrip en een aantal
verbeteringen in de tekst. De Wmo-raad is daar positief over. Opnieuw is gebleken dat overleg vooraf een duidelijke meerwaarde heeft. De Wmo-raad is het met u eens om deze gang van zaken als standaard werkwijze te hanteren. 

 

WMOR 2016009

Datum: 
augustus 2016
Laden: 
Categorie: 
Jaren: