Advies kinderen in armoede en flankerend armoedebeleid ASD 20170006 | Adviesraad Sociaal Domein Oss

-A A +A

Advies kinderen in armoede en flankerend armoedebeleid ASD 20170006

Op 21 april 2017 ontving de Adviesraad Sociaal Domein de definitieve versie van het plan van aanpak Kinderen in armoede, inclusief de stukken voor de gemeenteraad inzake de verordening Meedoen is belangrijk 2017, alsmede het voorstel “Kinderen in armoede en flankerend armoedebeleid” 

Vanuit het ambtelijk contact werd duidelijk dat het huidige armoedebeleid en beleidskader Schuldhulpverlening het uitgangspunt is met betrekking tot de verdeling van de extra structurele financiële middelen voor armoedebestrijding kinderen.

Omdat het onderwerp zowel de kenniskring Jeugd als de kenniskring WIAS betreft hebben beide een reactie gegeven.

 

ASD 20170006

Datum: 
april 2017
Laden: 
Jaren: