Advies kwalitatieve maatwerkvoorziening huishoudelijke zorg 2017 ASD 20170007 | Adviesraad Sociaal Domein Oss

-A A +A

Advies kwalitatieve maatwerkvoorziening huishoudelijke zorg 2017 ASD 20170007

Op 21 juni 2017 ontving de Adviesraad Sociaal Domein het verzoek om een advies uit te brengen op de aangepaste HVT regeling 2018, nu Kwalitatieve Maatwerkvoorziening Huishoudelijke Zorg (KMHZ) geheten.
De Adviesraad Sociaal Domein is tevreden met het tussentijds overleg wat met enkele leden van de kenniskring Wmo en uw ambtenaren is gevoerd om te komen tot de wijziging van de huidige regelingen HHT en HHV in de regeling KMHZ. Het thans voorliggende stuk zou men mogen zien als een resultante van een startende cocreatie tussen de  beleidsambtenaren van gemeente Oss en de Advies Raad Sociaal Domein.

 

ASD 20170007

Datum: 
juni 2017
Laden: 
Categorie: 
Jaren: 
Kernwoorden: