Advies Nibud Minima-effectrapportage gemeente Oss 2018 - ASD 20180009 | Adviesraad Sociaal Domein Oss

-A A +A

Advies Nibud Minima-effectrapportage gemeente Oss 2018 - ASD 20180009

De Adviesraad Sociaal Domein Oss (ASD) heeft haar advies over de Minima-effectrapportage gemeente Oss 2018 van het Nibud aan de gemeente aangeboden. Bij dit advies zijn betrokken geweest de Kenniskring Werk, Inkomen, Armoede & Schulden (KK-WIAS) en de Kenniskring Jeugd (KK-JEUGD). Het rapport geeft een helder beeld over de inkomenspositie van de burgers, met daarbij behorende conclusies en aanbevelingen.
De gemeente beschrijft in de informatienota aan de gemeenteraad al een aantal goede vervolgstappen. We geven in dit advies nog een aantal aanvullingen op deze vervolgstappen.

ASD 20180009

Datum: 
augustus 2018
Laden: 
Jaren: