Advies plan van aanpak oplosagenda beschermd wonen ASD 20160014 | Adviesraad Sociaal Domein Oss

-A A +A

Advies plan van aanpak oplosagenda beschermd wonen ASD 20160014

U hebt te kennen gegeven binnen zeer korte termijn ons advies over het Plan van Aanpak Oplosagenda – Regionaal Beleidsplan Beschermd Wonen te willen ontvangen. Bij  deze.
In de oplosagenda worden per onderdeel verschillende planningen genoemd, meestal in jaarlijkse termijnen als 2017 of 2018. De ASD (Adviesraad Sociaal Domein) is van mening dat voor alle betrokkenen een concreter stappenplan en duidelijker tijdsplanning beter is.

 

ASD 20160014

Datum: 
november 2016
Laden: 
Jaren: