Advies verordening Wmo 2018 ASD 20170014 | Adviesraad Sociaal Domein Oss

-A A +A

Advies verordening Wmo 2018 ASD 20170014

Op 15 augustus ontving de ASD de conceptverordening Wmo 2018. Bij het bestuderen van het document heeft de ASD allereerst getracht zich een oordeel te vormen over de  mate van duidelijkheid met betrekking tot de rechten en plichten van een cliënt. Immers, deze verordening is niet alleen belangrijk voor de ambtenaar, maar ook voor cliënt,  familie, ondersteuners, wijkteam, etc. Ook de VNG dringt aan op deze duidelijkheid en op het kenbaar maken van de regelgeving aan de buitenwereld. 

 

ASD 20170014

Datum: 
oktober 2017
Laden: 
Categorie: 
Jaren: 
Kernwoorden: