Adviezen 2013 | Adviesraad Sociaal Domein Oss

-A A +A

Adviezen 2013

 • Signaleringsbrief leerlingenvervoer
 • Reactie signaleringsbrief leerlingenvervoer
 • Advies regionale visie werken en inkomen en WSW
 • Advies recht op Wmo zonder vast woonadres en verblijfplaats
 • Signaleringsbrief leefbaarheid, gezondheid en intensieve veehouderij
 • Signaleringsbrief effecten bezuinigingen zorg en regierol gemeente
 • Advies Wmo verordening Oss 2013 en besluit maatschappelijke ondersteuning
 • Advies invoering aanbesteding hulpmiddelen
 • Advies tevredenheidsonderzoek Wmo individuele voorzieningen
 • Reactie vragen tevredenheidsonderzoek 2013
 • Reactie op evaluatie leerlingenvervoer en rapport Aalders
 • Advies regionaal beleidskader zorg
 • Reactie evaluatie leerlingenvervoer en rapport Aalders
 • Advies Wmo beleidsplan en regionaal beleidsplan transformatie AWBZ
 • Regionaal beleidsplan van AWBZ naar Wmo
 • Advies wet handhaving en sanctiebeleid SZW-wetgeving
 • Reactie advies Wmo beleidsplan en regionaal beleidsplan transformatie AWBZ
 • Reactie advies regionaal beleidskader Zorg
 • Reactie advies Wet handhaving en sanctiebeleid SZW-wetgeving
 • Advies beleidsregels Wmo 2013
 • Reactie advies beleidsregels Wmo 2013
 • Reactie advies recht op Wmo zonder vast woonadres of verblijfplaats
 • Signaleringsbrief voortgang leerlingenvervoer
 • Advies maximilisering CCV en minimapas
 • Reactie signaleringsbrief voortgang leerlingenvervoer
 • Advies klantonderzoek Wmo over 2012
 • Advies individuele huishoudelijke verzorging

Bovengenoemde adviezen en reacties zijn opvraagbaar via adviesraadsociaaldomein@oss.nl

Datum: 
januari 2013
Laden: 
Categorie: 
Jaren: