Blog | Adviesraad Sociaal Domein Oss

-A A +A

Blog

Protocol en procedures etc,

In deze post corona tijd is het een groot probleem zaken voor elkaar te krijgen.

Overal hoor ik : Neen dat kan niet. Dat is nu eenmaal de procedure of dat is het protocol. En dat is niet allen bij gemeentelijke instellingen. Ook commerciële instellingen gaan meer en meer tot dit afschuif systeem over.

Begin februari heeft de redactie een gesprek gehad met de twee nieuwe voorzitters van de KennisKring Jeugd:
Jan van den Heuvel en Paul van der Hoek. We zitten dan nog midden in de coronamaatregelen en dat uit zich ook in het gespreksonderwerp later in het interview.

De KennisKring Jeugd heeft sinds eind 2020 wat wisselingen gehad in het voorzitterschap. Nadat Ellen Roskes haar voorzitterschap had overgedragen aan Marisja Remmits, moest Marisja na amper een jaar haar voorzittershamer alweer overdragen. Dit omdat ze een functie bij de gemeente Oss had aanvaard.

In gesprek met Ad en Ad, zittende en scheidende voorzitters van de KennisKring Wias

Eind september hebben we een interview gehouden met de voorzitters van de KennisKring Wias.

Met de scheidende voorzitter Ad van Orsouw, en de nieuwe voorzitter Ad van Dooren.

Het is een interview geworden met als rode draad contacten. Een onderwerp dat binnen ASD bovenop de stapel ligt (na de bureaucratie).

Geen geld en niet gezond en dan toch mee kunnen doen?

Stel je zit in de bijstand. Niet fijn. Maar je bent ook nog eens niet gezond. Helemaal niet fijn. Gelukkig is er de zorgverzekering. Fijn. Maar die betaalt niet alles. Minder fijn.

Gezondheidszorg niet toereikend

De regering wil dat iedereen mee kan doen in onze maatschappij. Dat wil jij ook heel graag. Maar dan heb je eerst extra gezondheidszorg nodig om goed te kunnen functioneren.

Geen probleem. Daar hebben we de bijzondere bijstand voor. Fijn toch? Of niet??

afbeelding van Anoniem
Anoniem (niet gecontroleerd)

In overleg met Manque, schrijfster van het onderstaande stuk, publiceren wij hier haar bijdrage aan de website Alles voor de kids. Het laat treffend het gebrek aan privacy zien. De overmacht, onmacht en bureaucratie waarmee je te maken krijgt als je een kind hebt dat veel zorg nodig heeft.

Manque:

Opnieuw Wmo hulp en met name huishoudelijke hulp

Het is zo langzamerhand naar mijn mening een rommeltje aan eigen regels zoa ls gemeenten de WMO toepassen en naar eigen inzicht handelen. Iedere vorm van transparantie ontbreekt volkomen. Het abonnementstarief wordt – ten onrechte- als onwerkbaar aangemerkt.  Al te gemakkelijk wordt gezegd dat door dit abonnementstarief het aantal aanvragen explosief is gestegen. Het tegendeel is waar zoals ik eerder heb geschreven.

In gesprek met Anton Mulders

Zijn jullie net zo benieuwd als wij wie Anton Mulders nu eigenlijk is? Waarschijnlijk kennen jullie hem wel, in ieder geval van gezicht, want hij is een opvallende verschijning.

Mantelzorg

Wat denken organisaties, gemeenten, instellingen toch gemakkelijk over mantelzorg!

Tenminste dat beeld krijg ik meer en meer.

Zelf hebben wij veelvuldig contact met enkele echtparen waarvan de partner ook mantelzorgster is. En dat 24 uur per dag.

Beide echtparen hebben zoals dat tegenwoordig gaat een case manager. De een is actief en de ander praat.

Ons interview is dit keer met Harry van Ewijk van de Werkgroep BTB

Werkgroep BTB

De Werkgroep BTB is misschien een beetje een vreemde eend in de bijt bij de ASD. Het is geen KennisKring, maar een Werk-/Adviesgroep. Dat komt ook omdat de insteek anders is.

Maar eerst iets over de afkorting BTB. BTB staat voor Bereikbaarheid, Toegankelijkheid en Bruikbaarheid. Dat heeft alles te maken mensen met een beperking. Kunnen zij meedoen met de maatschappij? Want als zij dat kunnen, dan kan iedereen dat.

Ellen Roskes en Marisja Remmits van de KennisKring Jeugd

De redactie heeft dit keer gekozen voor een interview met Ellen en Marisja omdat Ellen eind 2020 de voorzittershamer heeft overgedragen aan Marisja. ​

KennisKring Jeugd

Ellen en Marisja zijn beiden lid van de KennisKring Jeugd. De KennisKring bestaat uit een aantal (ex-)professionals uit de Jeugdzorg of hebben een onderwijsachtergrond. Allen zijn woonachtig in de gemeente Oss.

Huishoudelijke zorg

Bijna iedere dag lees ik op verschillende internet sites dat de kosten voor de Wmo de pan uitreizen.  En gemeenten hebben het dan meestal over de kosten voor huishoudelijk zorg en het Wmo abonnementstarief.

Een interview midden in de lockdown

Vlak voor de kerst hebben we een datum geprikt. De redactie, de scheidende en de nieuwe vice voorzitter.
Dat had wat voeten in de aarde, want we zaten midden in de lockdown. Maar binnen de regels en met voorzorgsmaatregelen, hebben we toch live af kunnen spreken.

In gesprek met Mart van Wanrooij, voorzitter KennisKring Wmo

Dit keer gaan we in gesprek met Mart van Wanrooij, voorzitter van de KennisKring Wmo.

Mart van Wanrooij, voorzitter KennisKring Wmo.

 

Kosten sociaal Domein

Vandaag las is  op een site:

In gesprek met het Dagelijks Bestuur van de ASD

Op een regenachtige dag in juli was ik [redactie] in gesprek met het Dagelijks Bestuur (DB) van de Adviesraad Sociaal Domein (ASD). Ondanks het frisse weer buiten, werd het een warm gesprek.

We hebben het over de ASD en haar rol binnen de Osse en regionale samenleving.

Ouderen zijn de schuld

 

Bijna dagelijks kom ik wel een of andere item tegen dat een negatieve toon zet over ouderen en/of senioren.

Ouderen zijn de oorzaak van een lagere productiviteit van de bedrijven.

Ouderen zijn de oorzaak van de oplopende kosten van de gezondheidszorg

Ouderen zijn de schuld dat jongeren later geen pensioen zouden hebben

 

En zo kan ik nog wel even doorgaan.

Wanneer komen er eens positieve berichten over ouderen in de media??

 

Leest u hoeveel ouderen mantelzorg verlenen?

Plezierig op bezoek bij iemand met dementie

Het is niet altijd makkelijk om op bezoek te gaan bij iemand met dementie. Zeker als het lastig wordt om een goed gesprek te voeren, kan een bezoek soms moeizaam verlopen. Misschien voelt u zich ongemakkelijk, omdat u niet goed weet wat u samen kunt doen. Daardoor kan het bezoek als een verplichting gaan voelen. Deze tips kunnen u helpen om toch met plezier op bezoek te gaan.

Samen zingen

 

Wij worden regelmatig geconfronteerd met de opmerking of kreet : ” Langer thuis wonen”.

Zelfstandig langer thuis wonen wil natuurlijk iedereen. De vraag die bij mij opkomt is: “Kunnen velen waaronder ouderen dit wel of worden zij hiertoe gedwongen?”.

Bureaucratie.

Bureaucratie is een organisatiestructuur die zich kenmerkt door veel regels, gestandaardiseerde processen, procedures en voorschriften, nauwgezette taakverdeling en verantwoordelijkheid, duidelijke hiërarchie en zakelijke, bijna onpersoonlijke interacties tussen medewerkers.

Eenzaamheid bij ouderen

Eenzaamheid bij ouderen kan verschillende oorzaken hebben. Het kan ontstaan zijn door bepaalde omstandigheden, maar ook door de oudere zelf. We leggen u alles uit.

Blog artikel plaatsen