De bureaucratie voorbij, conclusie van het congres van de ASD-Oss | Adviesraad Sociaal Domein Oss

-A A +A

De bureaucratie voorbij, conclusie van het congres van de ASD-Oss

afbeelding van Elisabeth Romanillos

Regels

Geen discussie of er regels vastgelegd moeten worden. Dat is helder. In een samenleving moeten er afspraken zijn, waarover de meerderheid het eens is en die ook recht doen aan minderheden. Maar regels, regels en nog meer regels maken de mens boos en gek.

Congres

In Oss hield de Adviesraad Sociaal Domein, op 23 november jl., een conferentie over dit thema. Een zaal vol hulpverleners, ambtenaren, lokale politici, cliëntenvertegenwoordigers en ervaringsdeskundigen waren het er over eens dat het té gek was, wat er gebeurde. En nog mooier, ze waren het erover eens dat er wat aan moest veranderen en dat ze zelf daarmee aan de slag zullen gaan. 

Voorbeeld

De gigantische hoeveelheid hulpverleners die bij één gezin over de vloer komt omdat door een kind met problemen (Wet op de Jeugdzorg), de alleenstaande moeder niet kan gaan werken en  zich meldt bij Werk en Inkomen en hulp nodig heeft (Wmo). Er is vervoer naar school nodig  en er moet schuldhulpverlening  gaan plaats vinden. Wordt  de zorg met PGB of ZIN betaald? De wachtlijst bij de GGZ, waar de moeder naartoe verwezen wordt om dit allemaal vol te houden is minstens 4 maanden. 

Huidige situatie

Alle regelingen en voorzieningen zijn belangrijker dan de persoon, het gezin dat de hulp en zorg nodig heeft.  Dat kost veel tijd en geld en lost de problemen maar moeizaam op.

Wenselijke situatie

Een goede professional, die zich kan laten informeren door andere professionals en door ervaringsdeskundigen, gaat samen met de cliënt de problemen aanpakken, een plan maken én uitvoeren. De verschillende wetten en financiering worden door deze ene professional geregeld. Er wordt vanuit gegaan dat de klant eerlijk en oprecht zijn situatie beschrijft. Het wederzijdse vertrouwen is essentieel voor effectieve en efficiënte hulp. De klant heeft de beschikking over een onafhankelijke ondersteuner.  Als er dingen fout gaan worden die snel opgelost en worden er geen tijdrovende klachtenprocedures gestart.

Conclusie

Oss heeft er zin is om de zorg op deze manier samen met zijn bewoners vorm te gaan geven.
De bureaucratie voorbij gaat van Oss een gezonde en menselijke gemeente maken. Aan het werk!
 

Onderwerp: 

Reageren op een blog kan als u bent ingelogd. U bent al ingeschreven of u kunt zich hier alsnog voor inschrijven als inwoner van Oss of als professional.

Registreren als lid Registreren als professional