Eigen bijdragen? | Adviesraad Sociaal Domein Oss

-A A +A

Eigen bijdragen?

afbeelding van Gerard Steverink

Huishoudelijke zorg

Bijna iedere dag lees ik op verschillende internet sites dat de kosten voor de Wmo de pan uitreizen.  En gemeenten hebben het dan meestal over de kosten voor huishoudelijk zorg en het Wmo abonnementstarief.

Er wordt dan vaak geschreven over het overbrengen van de huishoudelijke hulp naar de bijzondere bijstand.  En dat betekent dus dat alleen mensen met het bestaansminimum hiervoor in aanmerking zouden komen.  Alleen voor huishoudelijke hulp? Waarschijnlijk gaat dan de gehele Wmo alleen van toepassing zijn op de laagste inkomens en wanneer je enkele euro’s boven dat absolute minimum zit dan ga je een eigen bijdrage betalen. En dit dan weer met alle bureaucratie die hiermee van doen is.

De middeninkomens - nu al zwaar belast-  gaan dit allemaal betalen. En de kosten voor de zorg zijn al zo hoog inclusief de zorgkosten. Een gezin met een modaal inkomen betaalt aan de zorgverzekeringswet premie al snel € 3000,= per jaar. Voeg hierbij de premie voor de zorgverzekering en met een gezin dan kom je dan al snel uit op € 10.000,00 per jaar. 

Waar moet het betalen van eigen bijdrage voor de zorgvraag huishoudelijke hulp  beginnen?  Nou dat zal een behoorlijke discussie worden. En reken maar dat iedere gemeente met eigen bedragen gaan komen.  Ik weet de oplossing!!  De eigen bijdragen gaan gelden vanaf € 5000,00 boven je eigen jaarlijkse inkomen. Een aardig opstekertje voor de ambtenaren die hiermee moeten gaan worstelen.

Iemand heeft eens gezegd: “Ik ben niet bereid ( belasting)  te betalen voor mensen die het zelf kunnen betalen”.

Veel gemeenten hebben inmiddels processen gevoerd en verloren omdat zij zich niet aan de wet hielden. Nog niet zo lang geleden las ik dat een gemeente € 30.000,00 aan proceskosten kwijt was!!!!  Geld besteden aan zorgvoorzieningen scoort in de gemeentelijke politiek niet zo hoog als bijvoorbeeld stedenbouwkundige projecten. (Evenals naar mijn mening de sociale woningbouw)

De transparantie van dit alles ontbreekt. Overal lees je dat gemeenten tekort komen maar bijna nooit zie je een overzicht van de totale kosten. Althans niet leesbaar voor de gewone burger. Bijna altijd lees je dat de tekorten worden veroorzaakt door het Sociale Domein.  Kunnen tekorten ook niet worden veroorzaakt door slecht financieel beheer en onvoldoende kosten bewaking en planning???  Mijn gemeente heeft 80 miljoen Euro weggegooid aan een weg van de toekomst.  Een totale mislukking.  En wat te denken van alle drempels die veranderd worden? En van straten en wegen die in enkele jaren 2 a 3 keer worden veranderd!!  Miljoenen en nog eens miljoenen.  Wat zou je daarmee het Sociale domein goed hebben kunnen financieren !!! 

En mijn gemeente vervangt alle kliko’s !!!  Ja en dat kost geld dus de afvalkosten gaan FORS omhoog en het duurzaamheidplein Mag van mij  DUUR PLEIN worden genoemd..

Ik denk ook aan een TV programma Over de Balk enkele jaren terug over miljarden Euro’s miskleunen bij verschillende gemeenten.  Ook mijn gemeente kwam “aan bod” met de Weg van de toekomst)

In april zei een wethouder: 'Ook rijken graaien in Wmo-pot' [BD 14 april] en sprak van 'potverterende zorgbehoevenden'  Volkomen onjuist. Uit recente cijfers van het CBS ( 26 nov 2020 https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2020/48/meer-hulp-bij-het-huishouden-via-wmo )-maatwerk)  blijkt dat dit kretologie is. Het zijn juist de laagste inkomensgroepen die van een of andere vorm van maatwerk-voorzieningen gebruik maken. Het gaat er eenvoudig om of je zorg nodig hebt. Vaak en te vaak wordt gezegd: “ik heb er recht op”.  Ja dat is zo echter alleen wanneer je het nodig hebt.

Is inkomenstoets een oplossing?? Komen wij dan weer terug op stapeling van eigen bijdragen???  Neen want dan ontstaat ongelijkwaardigheid.  En hoe bereken je de inkomenstoets??  Vanaf € 1600 euro bruto: 2,00 per uur eigen bijdrage, vanaf 1800 ,00, 4 euro, vanaf 2000,00, 5,25. enz. enz. ?????  Ziet u het al gebeuren??? 

Er moeten landelijk dan zeker 500 ambtenaren bijkomen om dit voor alle gemeenten uit te rekenen.  5000 x 60000,00 is 30 miljoen Euro. Daar kunnen heel wat abonnementen voor worden afgesloten.  En… gemeenten mogen geen inkomenspolitiek voeren.

Ik begrijp best de financiële zorgen van gemeenten. Maar verhaal dit niet alleen op het Sociale domein en let op je financiële zaken waarbij het voorkomen van verspilling en juist financieel beheer en planning een absolute voorwaarde is.

En een belangrijk item zou moeten zijn: OORMERK DE WMO GELDEN EN OORMERK DE GELDEN VOOR DE JEUGDHULP. 

Onderwerp: