In gesprek met Ellen en Marisja | Adviesraad Sociaal Domein Oss

-A A +A

In gesprek met Ellen en Marisja

afbeelding van Redactie

Ellen Roskes en Marisja Remmits van de KennisKring Jeugd

De redactie heeft dit keer gekozen voor een interview met Ellen en Marisja omdat Ellen eind 2020 de voorzittershamer heeft overgedragen aan Marisja. ​

KennisKring Jeugd

Ellen en Marisja zijn beiden lid van de KennisKring Jeugd. De KennisKring bestaat uit een aantal (ex-)professionals uit de Jeugdzorg of hebben een onderwijsachtergrond. Allen zijn woonachtig in de gemeente Oss.

Ellen Roskes

Ellen, hoe ben je bij de ASD terechtgekomen?

Ze vertelt: "Ik heb jaren in de jeugdzorg gewerkt en toen ik daar afscheid nam, vond ik het zonde om met alle kennis die ik had opgebouwd niets te doen."

In de transitie, die toen net was geweest, had Ellen een behoorlijke rol gespeeld. Ook had ze meegewerkt aan de fusie waaruit Ons Welzijn is voortgekomen. Ze vervolgt: "Toen zag ik een advertentie in een krantje voorbij komen en dacht ik: Oh, dát is een mooie manier om bij te blijven en om mijn ervaringen te kunnen delen." ​

Nieuwe KennisKring

Toen Ellen bij de ASD kwam startte meteen ook de kenniskringen. Ze heeft als eerste voorzitter de KennisKring opgebouwd en uitgebreid. Ellen: "We hadden een hele leuke KennisKring samengesteld. Er waren er een paar die kwamen uit de wmoraad. Vervolgens hebben we gekeken welke deskundigheid we in huis hadden en wat we moesten aanvullen. Zo zijn we heel gericht gaan zoeken. En ik heb gebruik gemaakt van mijn contacten. We hebben nu mensen uit het onderwijs, jeugdzorg, gespecialiseerde zorg, ggz zorg, Ons Welzijn zoals bv het jongerenwerk.

Het ging en gaat niet alleen om je werkzaamheden, maar ook dat je in de gemeente Oss woont. Zo hoor je signalen van je buren en netwerk en wat je zelf meemaakt. Dat neem je als ervaring en signalen mee. En via via is het allemaal samen gekomen." ​

Beëindiging voorzitterschap

Ellen, waarom ben je nu gestopt met het voorzitterschap?

Ellen: "De belangrijkste reden is tijdgebrek. Maar ook de aard van de werkzaamheden die ik nu heb en de binding met de organisaties die wat meer op de achtergrond zijn geraakt. Ik blijf wel lid, omdat dit minder tijd in beslag neemt dan een voorzittersrol."

Het voorzitterschap vond zij echter wel heel erg leuk, juist omdat ze op die manier ook betrokken werd bij de andere disciplines zoals bijvoorbeeld bij de ouderen. [red.: als voorzitter neem je ook deel aan de Algemene Vergadering, daarin zitten alle disciplines bij elkaar] Ellen: "Je leert daar dan ook van de anderen. Dat is wel jammer dat ik dat niet meer heb." ​

Is er een hoofdthema voor de KennisKring Jeugd?

Ellen: "Door alle discussies die we hebben gehad naar aanleiding van notities, maar ook van ongevraagde adviezen, en de signalen die we kregen, groeiden we naar een groep waarbij altijd het belangrijkste thema was dat we wat meer empathie van de gemeente zouden willen hebben. En dat ze veel meer ook in de beleidsstukken e.d. denken vanuit het kind, vanuit de jeugd, vanuit de bedoeling dat je met het beleid hebt.

En dat we eigenlijk zagen dat het nog heel erg systeemgericht is en door financiën is ingegeven. Ook dat is belangrijk, maar dat is volgend op wat je er met de inhoud mee wil, en dat wordt teveel omgedraaid.

En dat zie je terug in alle door ons geschreven adviezen, we hameren erop: het kan anders! Probeer ook als beleidsorgaan eens anders te denken!"

Ze vervolgt: "Gelukkig begint dat door te dringen bij de gemeente Oss. Er is een steeds groter wordende groep mensen vanuit de gemeente die bezig is om vanuit de bedoeling te denken, maar het is nog heel erg moeilijk en heel erg hardnekkig. En dan heb je ook nog bij Jeugdzorg dat het regionaal is. Je hebt te maken met andere gemeentes die ook daar mee om zouden moeten gaan. En dat is lastig."

Maar Ellen ziet wel beweging, ook landelijk dat er steeds meer bewustzijn is. En dat regels behulpzaam moeten zijn en dat empathie veel belangrijker is. Je moet weten waar je het voor doet. ​

Hebben de adviezen nut?

Ellen ziet wel dat de adviezen van de ASD worden gelezen en serieus worden genomen. Ook de gemeenteraad maakt vaak gebruik van de adviezen. Ook die van de KennisKring Jeugd. Ellen: "We zijn heel vaak geciteerd. Al met al helpt het allemaal een beetje. Ik vind dat we wel invloed hebben. Het is een heel lastig proces. We zijn maar een kleine schakel in het geheel. Maar iedereen moet dit gewoon roepen, dan duw je met z'n allen een beetje het beleid voort."

"Maar het is zoals het is. We moeten niet met z'n allen zeggen dat we geen invloed hebben, dat hebben we wel. Alleen je moet je verwachtingen wel goed hebben. En ik weet hoe weerbarstig dat dit is. Uiteindelijk wil iedereen het beste voor de jeugd. Daar ben ik echt van overtuigd. Alleen de weg er naar toe..., maar ik denk dat de mensen het heel moeilijk vinden om zo te denken. We vallen regelmatig in de valkuil om te denken vanuit regeltjes en systemen maar inmiddels komen er steeds meer goede voorbeelden om vanuit de bedoeling te denken. Ook in notities, verordeningen en beleidsstukken, laten zien dat dat wel kan. En ik geloof ook wel dat daar steeds meer naar geluisterd wordt." ​

Hoogtepunt

Wat is je het meest bijgebleven of ben je het meest trots op?

Ellen moet even nadenken, maar dan weet ze het wel zeker: "Wat ik echt heel leuk vond was het symposium. We begonnen ermee en de hele zaal zat vol, ook de publieke tribune. We hadden sprekers van naam zoals Adri van Montfoort. We hebben het echt met z'n allen gedaan. Iedereen binnen de KennisKring heeft zijn rol gepakt. Dat was wel een hoogtepunt." ​

Wensen voor de toekomst

Wat zou je nog mee willen geven?

Ellen: "Betrokkenheid... en dat je stuurt op de bedoeling, dat je niet meewerkt aan de bureaucratie (ook niet als lid van de ASD zelf) dat je zelf daarin het goede voorbeeld geeft en begrijpelijke taal spreekt. Communiceren is een van de moeilijkste dingen, zowel in beeld als in tekst, dat daar heel goed oog voor is." ​

Opvolging

Hoe ben je op Marisja gekomen?

De KennisKring zocht nog iemand uit de jeugdbeschermingshoek. Ellen heeft mensen die ze kende gevraagd voor tips. Zo kwam ze via via bij Marisja terecht. Een mooi moment om ons interview voort te zetten met Marisja. ​

Marisja Remmits

Marisja vertelt dat zij en Ellen elkaar al kenden. Marisja werkte bij bureau Jeugdzorg waar Ellen directeur was. Marisja werkt nog steeds bij bureau Jeugdzorg, dat inmiddels Jeugdbescherming Brabant is geworden. Dit doet ze parttime.

Marisja: "Met mijn werk ben ik verhuisd naar Den Bosch. Vroeger zat ik met mijn werk naast het gemeentehuis Oss. Toen was ik veel meer betrokken bij de regio. Ik miste de aansluiting met het Osse. Omdat ik Ellen kende van vroeger dacht ik: misschien is het mooi eens een keertje aan te sluiten bij de KennisKring!"

Ze vervolgt: "Los van het stukje tijd, ik werk 3 dagen in de week en heb een eigen gezin, dacht ik wel: het is ook een hele leuke uitdaging. Ik ga gewoon kijken of ik dit zo samen gecombineerd krijg. Nu ben ik zo'n half jaartje bezig."

In oktober is Marisja bij de KennisKring Jeugd gekomen, in november hebben Ellen en Marisja samen de voorzittershamer gehanteerd en vanaf december heeft Marisja definitief de voorzittersrol op zich genomen. ​

Nieuwe voorzitter KennisKring Jeugd

Was je meteen voorzitter? Hoe is dat proces verlopen?

Marisja: "Ellen had al aangegeven dat ze vanwege de tijd de wens had om geen voorzitter meer te zijn. Zelf vond ik het onnatuurlijk om als nieuwste aanwinst ook nog eens in de voorzittersrol te kruipen.

Vanuit mijn werk ben ik gewend om langzaam te groeien. Nu zit ik net pas bij de ASD en ik ken de structuur nog helemaal niet zo goed en ben ik al heel snel voorzitter. Maar ja, dat is zo gekomen en ik vond het ergens ook wel een uitdaging. Vanuit mijn werk als kwaliteitscoördinator ben ik echter al gewend om me veel voor te bereiden, te plannen en de voorzittersrol op me te nemen." ​

Meteen in de voorzittersrol. Dat is best wel zwaar of niet?

Marisja: "Nou, in het begin ging dat met ups en downs. In het begin kreeg ik heel veel documenten toegespeeld. Door de corona vergaderen we helaas digitaal. De mensen uit de KennisKring Jeugd zijn heel betrokken en het voelt niet alsof ik het als voorzitter alleen hoef te doen."

Plannen en structuur aanbrengen vindt ze leuk om te doen.

Ze vervolgt: "We zijn een warm team met korte lijntjes en weinig bureaucratie onderling. Iedereen is heel betrokken en zet zich in. ​

Loopbaan Marisja

Hoe heeft je loopbaan tot nu toe uitgezien?

Marisja: "Na de studie ben ik meteen binnen de jeugdbescherming gestart. Dit jaar zit ik er 10 jaar."

Ze vertelt verder dat ze net 32 jaar is geworden. Na haar studie Social Work werkte ze 3 dagen in de week bij Bureau Jeugdzorg. Omdat ze altijd graag voor de klas wilde staan heeft ze haar diploma aan de Pabo binnen 2 jaar gehaald. Deze studie deed ze naast haar werk bij Bureau Jeugdzorg. Want een ding wist ze zeker; ze wilde graag met kinderen werken. Met deze 2 opleidingen bij elkaar had ze een mooie combinatie om het tot haar pensioen uit te kunnen zingen. ​

Combinatie

Zit je nu ook nog in het onderwijs?

Marisja: "Nee, ik zit niet meer in het onderwijs. Als gezinsvoogd zou meer uitdaging zitten en meer wisseling van inhoud. Daar heb ik toen bewust voor gekozen. Dat pittige sprak me heel erg aan.

Ik zit nu nog met enkele gezinnen in de uitvoering en de rest vanuit de kwaliteit. Nu ik zelf een gezin heb merk ik dat de uitvoering wel wat moeilijker is.

Misschien dat er in de toekomst ook nog iets is voor het onderwijs, daar sta ik wel voor open. Het is leuk om daar intensief mee bezig te zijn omdat ik zelf schoolgaande kinderen heb." ​

Netwerk

Hoe ziet jouw netwerk er uit in de regio.

Marisja: "De meeste instellingen uit regio Oss ken ik en daar heb ik mee gewerkt. Oosterpoort, Unik, Verdihuis, stichting Mee, Ons Welzijn en Centrum Jeugd en Gezin. Onze sociale kaart in Oss omtrent jeugd en ouders ken ik wel." ​

Doelen

Wat hoop je te bereiken bij de ASD?

Marisja: "Ik wil mezelf door ontwikkelen. Binnen de gemeente waarin je woont je inzetten voor de jeugd en hun ouders. Dat vind ik de leukste doelgroep en daar heb ik ook ervaring mee. Mijn doel is de bureaucratie meer inperken. Dat burgers de gemeente makkelijker kunnen bereiken of laagdrempeliger. Input ophalen en dat de burgers ook ervaren dat de gemeente er iets mee doet."

Ze vervolgt: "Een mooi initiatief is dat we dadelijk als de corona het toelaat gaan vergaderen in de wijk- en dorpsraden. Zodat we meer reikwijdte hebben en meer input kunnen ophalen." ​

Oproep

Zou je nog iets toe willen voegen aan dit interview?

"Ja," zegt Marisja, "ik wil een oproep plaatsen aan mensen die zich aan willen sluiten bij de KennisKring Jeugd. Ze kunnen altijd deelnemen aan een vergadering. Deze oproep geldt vooral ook voor het onderwijs en mensen die nog werkzaam zijn in het vak. De KennisKring Jeugd is een relatieve jonge kenniskring met mensen die actief zijn in het werkveld. Zo kan je heel veel input ophalen."

Marisja vervolgt: "De vergaderingen zijn wel overdag. Maar het is bespreekbaar om het 's avonds te houden. Je kan altijd je input inleveren. Je vergadert 2 uur per maand. Zolang de coronamaatregelen het vereisen via Zoom, maar anders live. Veel voorbereiding gebeurt digitaal."

Afsluiting van het interview

Ellen sluit af met een compliment naar Marisja toe. Ellen, en de rest van de KennisKring Jeugd leden, vinden dat Marisja het heel goed doet. En dat in deze omstandigheden. Ze zijn maar één keer live bij elkaar geweest en de overige vergaderingen zijn allemaal via Zoom geweest. Marisja bedankt Ellen en zegt ook dat de KennisKring voelt als een warm bad.

 

Onderwerp: