In gesprek met Harry | Adviesraad Sociaal Domein Oss

-A A +A

In gesprek met Harry

afbeelding van Redactie

Ons interview is dit keer met Harry van Ewijk van de Werkgroep BTB

Werkgroep BTB

De Werkgroep BTB is misschien een beetje een vreemde eend in de bijt bij de ASD. Het is geen KennisKring, maar een Werk-/Adviesgroep. Dat komt ook omdat de insteek anders is.

Maar eerst iets over de afkorting BTB. BTB staat voor Bereikbaarheid, Toegankelijkheid en Bruikbaarheid. Dat heeft alles te maken mensen met een beperking. Kunnen zij meedoen met de maatschappij? Want als zij dat kunnen, dan kan iedereen dat.

De Werkgroep houdt dat in de gaten. De leden van de Werkgroep zijn deskundig op het gebied van gebouwen, parken en straten. De openbare ruimten. Ze kijken of er obstakels zijn waardoor mensen er niet naar toe kunnen, naar binnen kunnen of eruit kunnen. En kan iedereen gebruik maken van de openbare ruimten?

Maar ze kijken bijvoorbeeld ook of informatie voor iedereen toegankelijk is. Is de informatie voor iedereen leesbaar en begrijpelijk?

De Werkgroep bestaat uit 8 leden. Mensen met en zonder een beperking, die vanuit hun visie en ervaring op een andere manier naar de maatschappij kijken dan de gemiddelde mens.

De leden van de Werkgroep BTB hebben samen een groot netwerk en ze worden steeds vaker al vroegtijdig voor advies ingeschakeld.

Voorzitter Werkgroep BTB

Harry van Ewijk, voorzitter Werkgroep BTBHarry van Ewijk is de voorzitter van de Werkgroep. Misschien niet de meest geschikte functie voor Harry, want vergaderingen vindt hij maar niets. Daarom neemt hij ook niet deel aan de AV vergadering. Hasan Aktan, ook lid van de Werkgroep BTB, neemt dat gedeelte op zich.

Harry werkt graag samen. Als hij erop uit trekt doet hij dat altijd samen. Samen met een medelid, samen met de gemeente, samen met leden uit zijn grote netwerk.

Tijdens ons interview geeft hij talloze voorbeelden van succesvolle interventies van de werkgroep.

Harry heeft zich goed voorbereid op het interview. Er ligt een A-4tje vol met aantekeningen klaar. Ik hoef bijna geen vraag meer te stellen.

Geschiedenis

Harry steekt meteen van wal met de voorgeschiedenis van de werkgroep.

“Ik was betrokken bij de Integratie groep Gehandicapten in de Maatschappij (IGM). Deze bestond al jaren, sinds 1979/1980 geloof ik. Daarna is het de SCPO geworden. SCPO staat voor Stichting Cliënten Participatie Oss. En die SCPO is dus later weer geïntegreerd in de ASD. Zo ben ik in de ASD gerold.”

“We zijn een werkgroep/adviesgroep en niet andersom,” vervolgt Harry. “We zijn praktisch bezig en voeren ook echt uit.”

Zijn ogen beginnen te twinkelen als hij het volgende voorbeeld aanhaalt: “ Bijvoorbeeld tegenover de Peperstraat, daar heb je een parkeerterrein. Net opnieuw bestraat, ziet er geweldig uit. De invalidenparkeerplaats is tegen de muur van het aangrenzende pand geplaatst. BTB rolstoeler Hasan signaleerde: de parkeerplaats voldoet niet aan de wettelijke maten, daarnaast is er een trottoir waardoor de chauffeur, die de rolstoel moet pakken, er niet uit kan. En dat terwijl de parkeerplaats al helemaal klaar was.

We krijgen het in de gaten en binnen 2 weken was het veranderd. We maken contact met de werklui zelf, maar ook met de gebiedsbeheerder hier via de gemeente. Want het kost natuurlijk ook geld. Je moet met iedereen makkelijk contact kunnen maken en hun taal kunnen spreken.”

Maar ook adviserend werk hoort erbij. Zoals bijvoorbeeld bij het Walkwartier.

Harry: “Wij zijn al lang op de hoogte geweest van het project. We hebben zelfs de tekeningen gezien en opmerkingen gemaakt richting de ontwerpers.

We zijn betrokken geweest bij de afzetting van het gebied. Hoe gaan de mensen met een beperking dit ervaren? En hoe kunnen we het verhinderen dat ze er last van hebben?

Samen met Eize Boonstra [red: de bouwkundige binnen de BTB] hebben we de tekeningen bekeken. Bij het Walkwartier zijn er ook bepaalde ongemakken die Eize signaleert en die worden dan vooraf al opgelost.”

De wettelijke basis

“We proberen de maatschappij van iedereen te laten zijn, “ vervolgt Harry.

“In 1992 hebben de Verenigde Naties een amendement aangenomen: De rechten van de gehandicapte mens, van mensen met een beperking.

Nederland heeft dat ook ondertekend, maar altijd een beetje onder de tafel geschoven. Dit amendement is pas in 2018 een wet geworden in Nederland. Dus men kan er niet meer omheen. Men probeert het nog wel, ik snap het wel, want het kost een hoop tijd en geld.

Door deze wetgeving heeft de Werkgroep BTB meer status binnen de gemeente Oss gekregen.”

Het netwerk

Op de vraag met wie de Werkgroep allemaal samen werkt, antwoordt Harry meteen met: “Het is niet wat je allemaal weet, maar meer van wie ken je?”

En vervolgens vertelt Harry over het Regionaal Overleg Gehandicapten (ROG).

“Via het ROG hebben we contacten met de buurtgemeenten: met Zeeland, Mill, Grave, Den Bosch, Vught, Veghel. Vier keer per jaar is er een regionaal bijeenkomst en we leren van elkaar. 
We praten elkaar bij en leggen problemen voor met de vraag hoe het opgelost zou kunnen worden.”

Uiteraard hebben we binnen de gemeente goede contacten, maar ook met Iederin, de Oogvereniging en PBT consult.

PBT consult is een instelling in Utrecht dat adviseert het Rijk en de gemeenten op het gebied van openbare toegankelijkheid. Dit is voor openbare gebouwen, openbare ruimten en evenementen. Dus ook de regering.

Zij verstrekken ook de ITS keurmerken. Daar zijn we lid van. Die kunnen we altijd voor advies bellen.”

Dat brengt Harry meteen bij de blindengeleidingslijnen in het Osse centrum.

“Als Oss iets groots zou willen doen op dit moment, dan zouden ze alle noppen [red. blindengeleidingslijnen] op de grond moeten weggooien en vervangen door de geleidelijnen die voorgeschreven worden door de PBT. Bij bushaltes liggen wel de juiste lijnen, maar dat is gefinancierd met provinciegeld.

De Werkgroep BTB willen de noppen niet. Wij willen dat er gewerkt wordt volgens de richtlijnen van de PBT en de provincie.”

Contact met de provincie

Harry vervolgt met een nieuw voorbeeld: “Als je via de Kennedybaan naar Lith rijdt, voorbij de betonfabriek, dan heb je op de dijk een bushalte. Maar daar kan je vanuit Oijen niet komen! Dus zoeken wij uit wie dit behartigt, en dat bleek de provincie te zijn. Na een telefoontje was het geregeld! Gewoon door te praten en begrip te vragen. En als er begrip is dan volgt de rest vanzelf.”

Contact met de gemeente

“Maar de contacten met de gemeente zijn goed. Zo neemt de stadsplanoloog vooraf contact met ons op omdat ze plannen hebben voor de herinrichting van Terwaenen in het Osse centrum. Yvonne van Loon gaat dan mee om vanuit haar slechtziendheid expertise goede bijdragen te kunnen leveren.”

“Of de vergroening van het Heuvelplein. Vorige week hebben we daar een gesprek over gehad. Dat loopt. We zijn bang voor het wangedrag in het centrum, de vervuiling, het rijgedrag van fietsers en brommers. Want we hebben het over slechtziende mensen. Zo liepen we afgelopen koopzondag door het centrum en reed er een auto van de handhaving tussen de mensen!

De handhaving is de enige club binnen de gemeente waar we geen contact mee hebben. En ook niet kunnen krijgen. De verantwoordelijke is de burgemeester, want die heeft openbare orde in haar portefeuille.”

In gesprek met de betrokkenen

De Werkgroep gaat ook pro actief op pad. Bijvoorbeeld bij de herbestrating van de Rogstraat in Herpen. Harry: “Daar gaan we in gesprek met de mensen en stellen we ze vragen van wat vinden jullie, wat moet er gebeuren en hoe zouden jullie dat vinden? Ook op die manier proberen wij onze inbreng te leveren.”

“Of de signalen die we ontvingen over Slowcare in de Ruwaard. Er werden 5 ongemakken gesignaleerd. We hebben toen contact gehad met de gebiedsbeheerder én met de uitvoerder. We zijn met z'n allen gaan kijken en ze gaven ons gelijk. Inmiddels zijn er al 3 van de 5 ongemakken opgelost. Natuurlijk controleer ik het, want vertrouwen is goed, maar controleren is nog beter. Dus het gaat goed. Dus dat soort dingen doen wij.”

De toekomst, op zoek naar nieuwe leden

Leden van de ASD kunnen maximaal 8 jaar deelnemen aan de Adviesraad. Daarna is er weer ruimte voor fris bloed en nieuwe aanwas. Voor veel leden van de Werkgroep is die tijd nu bijna aangebroken. En dat is jammer, want je kunt meer doen met meer leden. Daarom is de Werkgroep ook op zoek naar nieuwe leden. Leden die net als Harry en zijn mede Werkgroepleden een actief en liefst groot relevant netwerk hebben of willen opbouwen. Nieuwe leden die net zo pragmatisch zijn als Harry. Signaleren en oplossen. Nieuwe leden die voorbij hun eigen ongemakken kunnen kijken en zich in willen zetten voor álle mensen met een beperking.

Harry: “We willen ook graag overal mensen hebben. Want tenslotte zijn we voor groot Oss, heel Oss. We missen echt nog mensen uit de kernen zoals Lith en Ravenstein/Herpen, Berghem en Geffen.”

Tot nu toe heeft corona wel een beetje roet in het eten gegooid. De Werkgroep heeft nu al een jaar niet meer met elkaar kunnen vergaderen. Maar ze houden wel veel contact met elkaar.

We sluiten af met een slotboodschap van Harry

“Nog niet iedereen binnen de gemeente is van het feit doordrongen dat er een wet is voor mensen met een beperking. Zij moeten op dezelfde manier kunnen deelnemen aan de maatschappij als de niet beperkte mensen.

Bereikbaarheid, Toegankelijkheid en Bruikbaarheid voor iedereen! Niet alleen voor mensen met een beperking. Maar natuurlijk zijn wij gericht op de mensen met een beperking, maar als er aan de mensen met een beperking wordt gedacht, dan heeft de gewone burger er natuurlijk ook profijt van.

Het gaat om bewustwording.

Onderwerp: