Wmo en huishoudelijke hulp | Adviesraad Sociaal Domein Oss

-A A +A

Wmo en huishoudelijke hulp

afbeelding van Gerard Steverink

Opnieuw Wmo hulp en met name huishoudelijke hulp

Het is zo langzamerhand naar mijn mening een rommeltje aan eigen regels zoa ls gemeenten de WMO toepassen en naar eigen inzicht handelen. Iedere vorm van transparantie ontbreekt volkomen. Het abonnementstarief wordt – ten onrechte- als onwerkbaar aangemerkt.  Al te gemakkelijk wordt gezegd dat door dit abonnementstarief het aantal aanvragen explosief is gestegen. Het tegendeel is waar zoals ik eerder heb geschreven.

Het kan natuurlijk ook zijn dat door de vergrijzing en verplicht langer thuis wonen - ingevoerd bij Rutte 2-  door mensen die zorg nodig hebben, de vraag toeneemt. Dit komt evenwel nooit naar buiten. Het is vaak kretologie die gemeenten uiten.  En nieuwe wetgeving voegt hier meer problemen aan toe dan de wetten oplossen. ( bijv. t.a.v. verwarde personen)

Gelukkig gaat er heel veel goed. De meeste ambtenaren die de Wmo moeten uitvoeren doen hun werk gewoon goed om mensen die hulp nodig hebben op de juiste wijze tegemoet te komen en goed te helpen.  Ook zij worden echter beperkt door de gemeentelijke verordeningen die per gemeente verschillen.

Steeds meer gemeenten gooien de poorten naar de Wmo en vooral de huishoudelijke hulp dicht:  

De ene gemeente weegt het inkomen mee, de ander kent past na een half jaar hulp toe. In Voorschoten wordt een moreel appel gedaan op inwoners die een aanvraag voor huishoudelijke ondersteuning indienen. ‘Betaal deze zelf.’ Hiermee wil de gemeente de kosten voor de Wmo terugdringen. Recent een gemeente die zegt: “De eerste 6 maanden krijg je geen huishoudelijke hulp”. “Je moet de buurt inschakelen om je te helpen”. Een andere gemeente geeft aan helemaal te stoppen met huishoudelijke hulp.

Een derde gemeente vraagt mensen met “vermogen” om het zelf te regelen. ( Wat is vermogen???) En weer een andere gemeente geeft aan dat alleen bij een inkomen tot 150% van het minimumloon  je in aanmerking komt voor huishoudelijke hulp etc.  Dus een alleenstaande met een inkomen vanaf € 1860,00 bruto krijgt geen huishoudelijke hulp meer.

Waartoe leidt dit alles?  Gerechtelijke procedures en nog eens gerechtelijke procedures.

Enige tijd geleden las ik dat een bepaalde gemeente in Brabant meer dan € 30000,= kwijt was aan één rechtszaak !!!! En natuurlijk verloor de gemeente!

Mensen die gebruik maken van de Wmo,  zijn begin dit jaar door een wethouder in Nederland graaiers in de Wmo pot genoemd. Gelden bestemd voor de ondersteuning van mantelzorgers volgens www.mantelzorg.nl ruim € 800.000,= in mijn woonplaats, (indicaties zijn vanuit mantelzorg.nl)   zijn eveneens niet geoormerkt en zijn in de algemene middelen gestopt.

En zo kan ik doorgaan.

Wmo gelden zijn niet geoormerkt. Dus gemeenten kunnen denk ik naar eigen goed dunken de gelden aanwenden voor andere zaken en daardoor gemakkelijk zeggen dat de middelen onvoldoende zijn. En dit zelfde geldt voor de gelden bestemd voor de jeugdhulp. Wmo budget wordt naar mijn mening door iedere gemeente vastgesteld.

Gemakkelijk kunnen gemeenten dan zeggen dat er onvoldoende budget is voor de Wmo.

Onbegrijpelijk vind ik ook de opstelling van de regering.

De totale Wmo gelden die naar de gemeenten gaan zijn nauwelijks ergens te vinden. En wat ik lees vind in onoverzichtelijk.  En ook lees ik nergens gedetailleerde informatie hoe de gemeenten de gelden hebben besteed.

 De aanbesteding van de dagbesteding (Wmo) in de gemeenten Elburg, Ermelo, Harderwijk, Nunspeet, Oldebroek, Putten en Zeewolde levert forse problemen op.

De tarieven zijn met een kwart gedaald, aanbieders zijn daardoor afgehaakt of dreigen om te vallen

En er is al zo weinig dagopvang en zeker specifieke dagopvang.

Er wordt van mensen verwacht dat zij langer thuis wonen en met hulp dit ook langer kunnen. Die hulp wordt echter door gemeenten meer en meer beperkt. Huishoudelijke hulp wordt niet verleend op basis van wat nodig is maar op basis van budget. Huishoudelijke hulp is meer en meer afhankelijk van de gemeente waarin je woont en vertoont daardoor allerlei tekenen van een loterij. 

“Keukentafel gesprekken ” worden in veel  gevallen telefonisch gedaan. Gemiddeld hoor ik dat de duur van de hulp twee uur per week is.  Budget is leidend en niet de zorgvraag.

Dit wordt naar mijn mening ook veroorzaakt door de kwaliteit van de keukentafelgesprekken. Kreten als een leefbaar huis is een nieuw begrip in de huishoudelijke zorg. Nogmaals: Meestal is niet de zorgvraag leidend maar het budget en de personeelsbezetting. Een andere organisatie bijv. één zorgorganisatie per wijk/buurt kan al best wat oplossen! En wellicht ook meer samenwerking. Volgen gemeenten de CIZ indicaties voor huishoudelijke hulp op basis waarvan het aantal uren wordt bepaald?

Volgen gemeenten de jurisprudentie en handelen zij ernaar ??

Samen beslissen moet het thema zijn bij zorg vragen.  De zorgverlener moet zich openstellen en interesse tonen . Toon veel empathie.  Kijk vooral verder dan de directe vraag, naar de mens  wat er voor hem of haar toe doet. Denk in mogelijkheden en netwerken over grenzen van je afgebakende taken heen.”
Omgekeerd denken: Niet denken vanuit de organisatie of regeltjes, maar vanuit de cliënt.

Altijd  moet er sprake zijn van een integrale aanpak. Van een integrale aanpak is geen sprake. Uitwisseling van informatie is door de wijze waarop volgens mij met de privacy wetgeving wordt omgegaan, bijna onmogelijk gemaakt. En het zou zo gemakkelijk oplosbaar zijn.

Wordt het niet eens tijd dat paal en perk wordt gesteld aan de wanorde die gemeenten hebben veroorzaakt en veroorzaken en waarvoor ook de Centrale Overheid verantwoordelijk voor is?  En ook de VNG speelt het spelletje mee.

Gelden voor de Wmo, jeugdhulp etc, kortom de gelden voor het Sociale Domein moeten worden geoormerkt door de Centrale Overheid. Gemeenten mogen er niet van afwijken. 

Gemeenten zeggen vaak dat mensen komen met opmerkingen dat zij recht hebben op hulp. Ja dat is ook zo tenminste wanneer je hulp nodig hebt.

Volgens mij is o.a. het volgende belangrijk: ( En ik zal ongetwijfeld onderwerpen vergeten)

  • Geoormerkte gelden voor de Wmo en Jeugdhulp.
  • Geoormerkte gelden voor het Sociale Domein.
  • Kwaliteit bij de keukentafel gesprekken.
  • Integrale aanpak van de zorgvraag. Meestal zit er een echt probleem achter het genoemde probleem. En ook integrale uitvoering.
  • Mantelzorg en vrijwilligers niet als panacee continu in gesprekken naar voren brengen en zo de zorgvraag ombuigen.
  • Eén Sociaal domein en geen zoveel Sociale Domeinen als er gemeenten zijn.
  • Goede begeleiding van het gehele Sociale Domein.  Herbeoordeling niet om de zorg terug te dringen maar om te bezien of de hulp adequaat is.
  • Wettelijk geregelde samenwerking met de zorg verzekeraars door gemeenten.

En zo zijn er natuurlijk nog veel andere mogelijkheden om tot een betere organisatie te komen. Mensen die echt zorg nodig hebben, hebben er recht op.

Onderwerp: