Onderwerpen | Adviesraad Sociaal Domein Oss

-A A +A

Onderwerpen

Primaire tabs

  Forum Pictogram Onderwerpen Berichten Laatste bericht

ASD

ASD brede onderwerpen, die kenniskring/werkgroep overstijgend zijn.

10 10 Jaaroverzichten...
door Redactie
23/06/2022 - 09:32

Wmo

Denk mee met de kenniskring Wmo over onderwerpen bij de Wet maatschappelijke ondersteuning  (Wmo) en Zorg. 

De kenniskring  Wmo gaat o.a. over beschermd wonen, opvang, mantelzorg en vrijwilligerswerk. Ook over regelingen op gebied van huishoudelijke hulp en verzorging. En we beoordelen de gevolgen van regelingen bij individuele voorzieningen, het Persoons Gebonden Budget (PGB) en de hoogte van de eigen bijdrage. Uw ervaringen en signalen vertalen wij naar adviezen aan  de gemeente.

45 47 Wmo en...
door Gerard Steverink
07/08/2021 - 17:16

Werk, inkomen, armoede en schuldhulpverlening

De Kenniskring WIAS wil vinger aan de pols houden voor de sociale minima. Praat en denk met ons mee over dit onderwerp. 

De Kenniskring WIAS (werk, inkomen, armoede en schuldhulpverlening) richt zich op de belangen van de sociale minima. Naast ervaringsdeskundigen bestaat de kenniskring uit mensen die professioneel met de doelgroep te maken hebben. Wij volgen de ontwikkelingen zowel vanuit de landelijke als de plaatselijke overheid. WIAS adviseert de gemeente gevraagd en ongevraagd over onderwerpen die van belang zijn voor mensen uit deze doelgroep.

18 22 Interview met Ad...
door Redactie
26/10/2021 - 12:13

Jeugd

Ben jij kind, jongere, ouder, opvoeder? Deel jullie ideeën en stel vragen in dit forum! Wat kan beter?

Kind/jongere:  Durf jij hulp te vragen als het thuis, op school of met vrienden niet zo goed gaat? Weet jij waar je voor hulp terecht kan? En als je hulp hebt gehad, ben je daar dan goed geholpen? Heb je goede ideeën hoe het beter kan? Laat het ons weten!

Ouder/opvoeder: dezelfde vragen stellen wij ook aan u!

19 25 Interview met Jan...
door Redactie
11/04/2022 - 10:34

Ouderen

Ouderen vormen 25% van de bevolking. In dit forum besteden wij aandacht aan de onderwerpen die voor deze groep belangrijk zijn.

De kennisgroep ouderen richt zich op het seniorenbeleid van de gemeente. Wij letten op het brede terrein van de sociale voorzieningen (WMO) en op het inkomensbeleid (armoede). Maar ook op aspecten van het ouder worden zoals eenzaamheid, de veiligheid thuis, verminderde lichamelijke en geestelijke activiteit.  Wij hebben uitvoerig contact met de Seniorenraad Oss. Als onderdeel van de Adviesraad Sociaal Domein geven wij gevraagde en ongevraagde adviezen aan de gemeente.

 

46 53 Protocol
door Gerard Steverink
20/10/2022 - 09:20

Bereikbaarheid, Toegankelijkheid en Bruikbaarheid

Het forum van BTB (Bereikbaarheid, Toegankelijkheid en Bruikbaarheid) is er om concrete oplossingen te vinden bij het daadwerkelijk kunnen gebruiken van zorg.

De werkgroep BTB  heeft ruime ervaring op het gebied van toegankelijkheid van straten, parken en gebouwen voor iedereen. Maar ook bewaken wij de toegankelijkheid en leesbaarheid van informatie (producten / diensten) en of het begrijpelijk is voor iedereen. Verder gaat het over specifieke aanpassingen voor mensen met een beperking (rolstoelafhankelijk, slechtziend, slechthorend, etc.) Wij richten ons op alle inwoners van Oss die te maken hebben met deze onderwerpen en gebruiken daarvoor o.a. ons drempelformulier.

23 25 Fietsen in het...
door Peter Moors
31/12/2020 - 16:30

  • Nieuwe berichten
  • Geen nieuwe berichten