2020 | Adviesraad Sociaal Domein Oss

-A A +A

2020

0

Ongevraagd advies "Omdenken"

De ASD heeft weer een nieuw advies uitgebracht. Dit keer een ongevraagd en enigszins ongebruikelijk advies. Maar dat is helaas wel nodig. Want het gaat over de meest belangrijke en kwetsbare doelgroep die we hebben: onze jeugd.
Met dit ongevraagde advies vragen we te kijken buiten de gebaande wegen, niet naar het systeem en de financiën, maar naar de mens. Omdenken dus.

20200010 Ongevraagd advies ASD Omdenken 200905

Op 15 juli 2020 ontving de Adviesraad Sociaal Domein de raadsinformatiebrief voortgang regionale transformatieopgaven jeugdhulp 14/07/2020. Daarvoor dank.De informatie gaat niet uit van de gebruikers van jeugdhulp, maar gaat in op het systeem en financiën. Het gaat over aantallen trajecten, afbouw, ombouw, opbouw, inkoop, financiële inverdientrajecten etc. Het gaat bv niet over kwaliteit, of het kwetsbare kind hier nu beter mee is geholpen, welke kinderen niet zijn geholpen.

0

Gevraagd advies Regionale Ontwikkelagenda Opvang, ondersteuning en zorg

De notitie Regionale ontwikkelagenda Opvang, ondersteuning en zorg voor bewoners met een psychische kwetsbaarheid 2020-2023 is op 7 juli 2020 tijdens een regionale videobijeenkomst toegelicht. Aan de regionale  ASD's  werd gevraagd voor 8 september hierover een advies uit te brengen.

Dit advies hebben we ingeleverd en ligt nu voor iedereen ter inzage.

20200009 Gevraagd advies regionale ontwikkelagenda opvang psychisch kwetsbaren 200903

Onze eerste en algemene indruk is dat met de nota OPK de samenwerkende gemeenten maar vooral de centrumgemeente Oss een zeer ambitieus opgezet plan presenteren.Wij noemen de nota OPK zeer ambitieus omdat er nog veel werk verzet moet worden alvorens het beoogde einddoel bereikt wordt.
Wij voorzien problemen in ......

0

Nieuwsbrief

Vandaag is onze nieuwsbrief de deur uitgegaan.

Niet gekregen en toch willen lezen? Lees dan onze nieuwsbrief hier.

Je kan je ook inschrijven.

Knipselkranten

Gerard Steverink houdt het plaatselijke, regionale en landelijke nieuws bij op het gebied van het sociale domein. Deze verzamelt hij maandelijks en stuurt hij rond naar de leden van de ASD.

Deze knipselkranten plaatsen wij op deze plaats.

Nieuws op het gebied van het sociale domein nr. 19

0

Ongevraagd advies "Covid-19"

De Adviesraad Sociaal Domein waardeert ten zeerste de inzet van de gemeente Oss voor de inwoners van Oss tijdens het begin van de Covid-19 pandemie in onze woon- en werkomgeving. In haar opinienota voor het COVID-19 debat is er door de gemeente Oss een aanzet gegeven over het te voeren beleid. Hierover willen wij een ongevraagd advies geven.

20200008 Ongevraagd advies “Covid-19” 200731

De Covid 19 pandemie heeft het sociale domein, ook in de gemeente Oss, hard geraakt. U heeft in uw Opinienota voor COVID-19 debat een aanzet gegeven voor debat over het te voeren beleid. We waarderen uw inzet voor de burgers van Oss en het harde werken en grote improvisatievermogen van uw ambtenaren in hoge mate. Er is, vinden wij, alles gedaan om de burger naar vermogen te helpen door de crisis te komen. We hebben u daarover eerder gecomplimenteerd.

0

Nieuw gevraagd advies "Thuis in de buurt"

Dinsdag 16 juni heeft de Adviesraad Sociaal Domein een gevraagd advies uitgebracht over "Thuis in de buurt".

20200007 Gevraagd advies Thuis in de buurt 200615

Op 27 mei heeft u ons een advies gevraagd op de inhoudelijke lijn in de beleidsnotitie “Thuis in de buurt”. Graag voldoen wij aan dit verzoek. Wij volgen hierin de twee hoofdlijnen van uw verzoek:

  1. Onze mening over het concept om het buurthuis in te zetten als middel om de sociale veerkracht van de Osse inwoners te versterken.
  2. Op welke onderdelen van de notitie wij nog zaken willen mee geven.

Wij vragen u om het buurthuis .......