2020 06 | Adviesraad Sociaal Domein Oss

-A A +A

2020 06

0

Nieuw gevraagd advies "Thuis in de buurt"

Dinsdag 16 juni heeft de Adviesraad Sociaal Domein een gevraagd advies uitgebracht over "Thuis in de buurt".

20200007 Gevraagd advies Thuis in de buurt 200615

Op 27 mei heeft u ons een advies gevraagd op de inhoudelijke lijn in de beleidsnotitie “Thuis in de buurt”. Graag voldoen wij aan dit verzoek. Wij volgen hierin de twee hoofdlijnen van uw verzoek:

  1. Onze mening over het concept om het buurthuis in te zetten als middel om de sociale veerkracht van de Osse inwoners te versterken.
  2. Op welke onderdelen van de notitie wij nog zaken willen mee geven.

Wij vragen u om het buurthuis .......

0

Het sociaal domein, wat is dat?

Wat is het sociaal domein eigenlijk?

Het sociaal domein is eigenlijk een verzamelnaam. Een verzamelnaam voor alle organisaties, diensten en voorzieningen die mensen ondersteunen. Maar ook om de leefbaarheid voor de mensen te vergroten en het meedoen (participatie) in de maatschappij te bevorderen.

Je hebt het dan over zorg, welzijn, onderwijs, gezondheidszorg en opvoeding. Maar ook inburgering en het sociaal actiever maken van mensen valt daaronder.