2020 11 | Adviesraad Sociaal Domein Oss

-A A +A

2020 11

0

Gevraagd advies Jeugdhulp

Met een 8-tal punten heeft de KennisKring Jeugd het college van advies voorzien. Dit betreft een gevraagd advies over De verordening jeugdhulp Oss 2021 en Nadere regels jeugdhulp gemeente Oss 2021.
Bekijk hier het advies.

20200012 Gevraagd advies De verordening jeugdhulp Oss en... 201104

Op 20/10/2020 ontving de Adviesraad Sociaal Domein de vraag om advies t.a.v. DE VERORDENING JEUGDHULP OSS 2021”en “NADERE REGELS JEUGDHULP GEMEENTE OSS 2021”. Dank daarvoor. Hoewel deze corona-tijd ons overleg over dit advies er niet makkelijker op heeft gemaakt, zouden wij toch graag uw aandacht willen vragen voor de volgende punten.

Allereerst:...

0

Nieuwsbrief

Vandaag is onze nieuwsbrief de deur uitgegaan.

Niet gekregen en toch willen lezen? Lees dan onze nieuwsbrief hier.

Je kan je ook inschrijven.

20200011 ongevraagd advies ASD Lockdown jeugdhulp 201020

Het jaar 2020 kenmerkt zich ondermeer door veel nieuwe en wellicht onverwachte ervaringen m.b.t. jeugdhulp. Daar waar persoonlijke contacten in het verleden vanzelfsprekend waren, hebben de corona-maatregelen ervoor gezorgd dat jeugdhulp en onderwijs op afstand gegeven moest worden. We zijn erg benieuwd naar wat er goed is gegaan en hoe het is gelukt om problemen op te lossen binnen de zorgketen. De Adviesraad adviseert ...

20200009 Gevraagd advies regionale ontwikkelagenda opvang psychisch kwetsbaren 200903

Onze eerste en algemene indruk is dat met de nota OPK de samenwerkende gemeenten maar vooral de centrumgemeente Oss een zeer ambitieus opgezet plan presenteren.Wij noemen de nota OPK zeer ambitieus omdat er nog veel werk verzet moet worden alvorens het beoogde einddoel bereikt wordt.
Wij voorzien problemen in ......

20200008 Ongevraagd advies “Covid-19” 200731

De Covid 19 pandemie heeft het sociale domein, ook in de gemeente Oss, hard geraakt. U heeft in uw Opinienota voor COVID-19 debat een aanzet gegeven voor debat over het te voeren beleid. We waarderen uw inzet voor de burgers van Oss en het harde werken en grote improvisatievermogen van uw ambtenaren in hoge mate. Er is, vinden wij, alles gedaan om de burger naar vermogen te helpen door de crisis te komen. We hebben u daarover eerder gecomplimenteerd.