Kenniskring Werk, inkomen, armoedebeleid en schuldhulpverlening | Adviesraad Sociaal Domein Oss

-A A +A

Kenniskring Werk, inkomen, armoedebeleid en schuldhulpverlening

De kenniskring Werk, inkomen, armoedebeleid en schuldhulpverlening is deskundig op het gebied van de participatiewet, Wsw, schuldhulpverlening en armoedebeleid.

Participatiewet

Onder de participatiewet vallen de loonkostensubsidie, loonwaardebepaling, beschut werken, uitkering, arbeids- en reïntegratieverplichting, tegenprestatie, maatregelen arbeidsverplichting, individuele inkomenstoeslag, individuele scholingstoeslag, Wet Taaleis, bijzondere bijstand, kostendelersnorm, categoriale bijzondere bijstand, armoedebeleid, zoektijd 27+, vier weken zoektijd, langdurigheidstoeslag, uitkering alleenstaande ouders, arbeidsverplichtingen en strengere maatregelen, cliëntondersteuning, opleggen maatregelen, ernstige misdragingen, kostendelersnorm in de IOAZ en IOAW en schuldhulpverlening.

Meedoen in een baan betekent veel voor mensen: financiële zelfstandigheid, sociale contacten, een duidelijke dagstructuur en meer welbevinden. Dit geldt ook voor mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt, ook zij moeten naar vermogen mee kunnen doen.

KennisKring Wias

Wij vertegenwoordigen de belangen van de inwoners van Oss die te maken hebben met deze onderwerpen.

Bij het vormen van het gemeentebeleid zijn wij betrokken en geven B&W gevraagd en ook ongevraagd advies.