Kenniskring Wmo | Adviesraad Sociaal Domein Oss

-A A +A

Kenniskring Wmo

Allereerst, wat betekent Wmo eigenlijk?

Wmo staat voor Wet maatschappelijke ondersteuning. Deze wet regelt hulp en ondersteuning voor burgers, zodat zij zo lang mogelijk thuis kunnen wonen en deel kunnen blijven nemen aan de maatschappij.

Sinds 1 januari 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk voor het ondersteunen van kwetsbare mensen. Met als doel dat mensen zo lang mogelijk in hun eigen leefomgeving kunnen blijven.

Kwetsbare mensen?

Dat klinkt een beetje vervelend. Maar hiermee worden mensen bedoeld die er niet in slagen om zonder hulp deel te nemen aan de maatschappij. Dit kan veel oorzaken hebben. De Wmo richt zich met name op mensen die gezondheids- en welzijnsproblemen hebben, mantelzorg verlenen en op ouderen.

Wat is de taak van de KennisKring Wmo?

De vrijwilligers binnen de KennisKring Wmo verzamelen signalen uit hun achterban. Met name signalen waarin mensen problemen ervaren in de toegang tot de Wmo voorzieningen bij de gemeente. Elk probleem is welkom zodat we bij meerdere gelijksoortige signalen kunnen gaan kijken of we dit kunnen verwerken in een ongevraagd advies aan de gemeente.
Verder wordt de KennisKring door de gemeente gevraagd om een advies uit te brengen over beleidsstukken en uitvoeringsregels op het terrein van de Wmo en de Participatiewet.

Vrijwilligers?

De KennisKring Wmo van de Adviesraad Sociaal Domein bestaat uit vrijwilligers die deskundig zijn op het gebied van de Wmo. En een eigen netwerk meebrengen op dat gebied.

Maar de Wmo is heel erg breed. En omvat heel veel onderwerpen. Denk dan bijvoorbeeld aan beschermd wonen, maatschappelijk opvang, mantelzorg, cliëntervaringen, huishoudelijke hulp en verzorging, individuele voorzieningen en PGB. En dat is nog maar een greep uit het aantal onderwerpen.

En daarom brengt elke vrijwilliger binnen de KennisKring Wmo zijn eigen deskundigheid op een specifiek onderwerp mee.
Dat kan deskundigheid zijn opgedaan uit persoonlijke ervaring, of deskundigheid door werkervaring.

Geïnteresseerd?

Denk jij van toegevoegde waarde te kunnen zijn voor de KennisKring Wmo, en wil je je graag hiervoor inzetten? Dan ben je van harte welkom! Neem contact op via mail adviesraadsociaaldomein@oss.nl voor meer informatie.