Kenniskring Wmo | Adviesraad Sociaal Domein Oss

-A A +A

Kenniskring Wmo

De kenniskring  Wmo  is deskundig op het gebied van beschermd wonen, maatschappelijke opvang, mantelzorg, vrijwilligerswerk, clïentervaringsonderzoek, huishoudelijke hulp toelage, huishoudelijke verzorg, individuele voorzieningen, Wmo 2015, PGB en eigen bijdrage. Wij vertegenwoordigen de belangen van de inwoners van Oss die te maken hebben met deze onderwerpen. Bij het vormen van het gemeentebeleid zijn wij betrokken en geven B&W gevraagd en ook ongevraagd advies.