Links | Adviesraad Sociaal Domein Oss

-A A +A

Links

Links naar nuttige plekken in het sociale domein van Oss

Klik op onderstaande link's om naar de desbetreffende website te gaan: 

 • Gemeente Oss; de website van de gemeente Oss. En hier vind je het Sociaal portaal, de website die je de weg wijst bij vragen over zorg, welzijn, werk, inkomen, jeugd en gezin in Oss. 
 • Antwoord op; heb je vragen over het sociaal domein (bijstand, schulden, wmo en jeugd), hier vind je ze. Oss is nog niet vertegenwoordigd, maar landelijke antwoorden vind je hier wel.
 • Per Saldo; de vereniging voor en door mensen met een PGB
 • Movisie; kennis en aanpak van sociale vraagstukken
 • VGN; Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland
 • CAK; dienstverlener die in opdracht van de overheid regelingen uitvoert (Wlz, Wmo, Schengenverklaringen, verdragsgerechtigden, NCP
 • CIZ; Centrum Indicatiestelling Zorg
 • VCP; belangen organisatie, Vakcentrale voor Professionals
 • Koepel adviesraden sociaal domein; overkoepelend adviesorgaan voor adviesraden sociaal domein.
 • Door en Voor; regionale cliëntenorganisatie
 • Verdihuis; crisisopvang en woonbegeleiding
 • Jongerenraad Oss;  vertegenwoordiger van alle jongeren uit de gemeente Oss, met als taak hun mening door te geven aan het college van B&W.
 • Taalhuis Oss; beter leren lezen en schrijven

Hulpvragen

 • De sociale kaart van Oss. Met Elkaar, Oss houdt een sociale kaart bij
 • MEE Cliëntondersteuning; voor als iemand het moeilijk vindt om de weg te vinden naar de juiste instanties en/of onvoldoende toegerust is om passende zorg en begeleiding aan te vragen
 • OZOZ, onafhankelijke cliëntondersteuners voor mensen met een beperking (BCMB)
 • ONS Welzijn; voor mensen van alle leeftijden met een vraag of probleem die ze niet alleen kunnen oplossen.
 • Blinkuit, zou je graag hulp van een vrijwilliger hebben, of zou je graag vrijwilligerswerk doen? Vindt het bij Blinkuit.
 • Sociaal team gemeente Oss
 • Solidariteitsfonds, voor acute financiële nood
 • Nationale zorgnummer, bij vragen over zorg, ondersteuning en participatie

Vervoermogelijkheden:

 • Vervoer in de gemeente Oss. Ook voor vervoer op maat door vrijwilligers.
 • Regiotaxi,  als je een beperking hebt en niet met bus of ander vervoer kunt reizen, dan kan je met een Wmo-pas tegen een gereduceerd tarief reizen met de regiotaxi.

Leven met een beperking

 • Meerkosten; handicap of ziek? Deze website geeft tips om geld te besparen of terug te vragen.
 • Ieder(in); Netwerk voor mensen met een beperking of chronische ziekte
 • Coalitie voor inclusie; hoe toegankelijk is Nederland? Iedereen moet kunnen mee doen volgens het VN-verdrag voor de Rechten van Personen met een Handicap

Vrijwilligerswerk

 • Blink; levert onbetaalde zorg door vrijwilligers in te zetten bij mensen met een beperking. Ter ontlasting van mantelzorger en ondersteuning van hulpvrager.
 • Alles zelf. Vrijwilliger nodig voor je hulpvraag?

Armoede

Schulden

Mantelzorg

Cliëntenraden

Ouderen

Geschiedenis

Oprichting Wmo raad, besluitstuk gemeente Oss