Nieuws | Adviesraad Sociaal Domein Oss

-A A +A

Nieuws

0

Ongevraagd advies rapport Klanttevredenheid Hulpmiddelen Wmo 2020

Op 31-3 ontving de ASD het rapport Klanttevredenheid Wmo Hulpmiddelen 2020. Met dit ongevraagd advies geven wij hier een reactie op.

We gaan dan met name in op de klachten die de cliënten eventueel hebben.

Lees hier het advies 20210006

0

Ongevraagd advies conceptnota vitale (sport)verenigingen

Een terugkerend thema binnen de jeugdhulp is veiligheid. De afgelopen jaren is dit onderwerp in meerdere adviezen en reacties aan bod geweest. Zo gaf de KennisKring jeugd van de Adviesraad Sociaal Domein in februari 2018 een ongevraagd advies ‘seksueel misbruik binnen sport’ naar aanleiding van het rapport van Onderzoekscommissie de Vries. In de reactie hierop gaf de gemeente aan dat zij de aanbevelingen uit dit advies zouden mee nemen. Daarbij werd benoemd dat de gemeente hierin niet kiest voor handhaving, maar voor bewustwording.

0

Nieuwsbrief april 2021

We hebben weer een nieuwe nieuwsbrief uitgebracht. Dit keer met een interview met Harry van Ewijk, voorzitter Werkgroep BTB.

Heb je hem gemist? Lees dan hier onze nieuwsbrief.

Natuurlijk kan je je ook inschrijven. Je krijgt dan automatisch de volgende nieuwsbrieven in je mailbox.

0

Nieuwsbrief maart 2021

De eerste nieuwsbrief van 2021 heeft zojuist het licht gezien. 

Heb je hem gemist? Lees dan hier onze nieuwsbrief.

Natuurlijk kan je je ook inschrijven. Je krijgt dan automatisch de volgende nieuwsbrieven in je mailbox.

0

Gevraagd advies Concept eindrapportage Projectgroep gemeente en IBN

De Adviesraad Sociaal Domein heeft eind februari een gevraagd advies uitgebracht. Dit advies betrof het Concept Eindrapportage Projectgroep Bestuurlijke Opdracht Partnership gemeenten en IBN.

De eindrapportage gaat op duidelijke wijze in op de mogelijkheden in de toekomstige samenwerking tussen gemeente en IBN. Het is een goede zaak dat dit partnership gecontinueerd wordt en zeker de uitbreiding met het Expertisecentrum vinden wij een goede ontwikkeling.

0

Ongevraagd advies Jeugdhulp

Door de coronamaatregelen hebben de meeste leerlingen al geruime tijd geen fysiek onderwijs kunnen volgen.

Naar verwachting zal het voorgezet onderwijs binnen afzienbare tijd weer opengaan, al dan niet in aangepaste vorm, net zoals het basisonderwijs.
De Adviesraad Sociaal Domein vraagt zich af of er extra ondersteuning geboden kan/ moet worden aan de scholen op het gebied van sociaal- psychische ondersteuning en het persoonlijk welbevinden van leerlingen.

0

In Memoriam Ella Goorden

Woensdagnacht 13 januari 2021 overleed Ella Goorden.

Ella was vanaf het eerste uur betrokken bij de Adviesraad Sociaal Domein Oss. In het bijzonder binnen de kenniskring Wmo.
Haar kennis en ervaring binnen het sociaal domein putte zij uit haar activiteiten binnen de cliëntenraad bij Interzorg Thuiszorg. Zij was indertijd een van de oprichters van die cliëntenraad.

0

Nieuwsbrief

Net voor het begin van 2021 is onze laatste nieuwsbrief de deur uitgegaan.

Heb je hem gemist? Lees dan hier onze nieuwsbrief.

Natuurlijk kan je je ook inschrijven. Je krijgt dan automatisch de volgende nieuwsbrieven in je mailbox.

0

Gevraagd advies Jeugdhulp

Met een 8-tal punten heeft de KennisKring Jeugd het college van advies voorzien. Dit betreft een gevraagd advies over De verordening jeugdhulp Oss 2021 en Nadere regels jeugdhulp gemeente Oss 2021.
Bekijk hier het advies.

0

Nieuwsbrief

Vandaag is onze nieuwsbrief de deur uitgegaan.

Niet gekregen en toch willen lezen? Lees dan onze nieuwsbrief hier.

Je kan je ook inschrijven.