Nieuws | Adviesraad Sociaal Domein Oss

-A A +A

Nieuws

0

Nieuw ongevraagd advies: Mantelzorg

Mantelzorg, een doorlopend aandachtspunt van de Adviesraad.

Nog steeds is er geen zichtbaar beleid voor mantelzorg in de gemeente Oss. In 2019 hebben we daar een ongevraagd advies over ingediend bij het college. Daaruit is geen enkele actie gevloeid richting de mantelzorgers.

En dat terwijl de mantelzorgers het steeds zwaarder hebben, ook in de gemeente Oss. 

0

Nieuwsbrief zomer '22

Onze laatste nieuwsbrief voor de zomervakantie is uit. 

In deze nieuwsbrief hebben we het o.a. over een auteur in ons midden, nieuws uit onze KennisKringen, over Arriva die uit de bocht vloog en een verslag over onze heidag.

Missen jullie nog iets in onze nieuwsbrief? We horen het graag!

0

Heidag ASD zomer 2022

10 juni heeft de ASD een heidag gehad in het wijkgebouw Meteoor in Oss.

Een korte impressie - verslag

We zien ons, als ASD, als een organisatie die strijdt voor de belangen van de burger in Oss. Hoe kunnen we de burger hierbij bereiken en betrekken?
Dat is het thema waar de ASD onder begeleiding van Vanessa Duterloo deze heidag mee aan de slag is gegaan.

0

Arriva en het College van de Rechten van de Mens

Arriva schend rechten van inwoner Oss.

Tijdens de coronapandemie heeft iedereen een stapje terug moeten doen. Er waren tijden dat er beperkingen golden. Dat was voor iedereen zwaar. Maar de groep mensen met een beperking heeft het toen extra zwaar gehad.

0

Adviesraad Sociaal Domein Oss?

Wat is een adviesraad eigenlijk? Wat betekent het voor de inwoners van Oss?

Laten we het stap voor stap uitleggen.

Een adviesraad adviseert. In dit geval het college van de gemeente Oss. Het college bestaat uit wethouders en de burgemeester. Zij voeren de besluiten van de gemeenteraad uit en de wetten en regelingen van het Rijk en de provincie.

Het sociaal domein is een gemeentelijk domein.

Welke gemeentelijke domeinen zijn er?

Een gemeente heeft 3 domeinen waar ze zich op moet richten:

0

KennisKring lid Annie van den Bosch publiceert boek

Wij hebben een auteur in ons midden!

Annie van den Bosch - Höweler heeft een boek geschreven: Recht op bescherming van het gezin.

Het gaat over de schrijnende armoede en uithuisplaatsing van kinderen.

0

Nieuwsbrief, april 22

Er is weer een nieuwsbrief de deur uit. Dit keer met een interview met de nieuwe KK Jeugd voorzitters en een samenvatting van de werkzaamheden van de KennisKringen en de Werkgroep BTB van de afgelopen maanden.

Wat zien jullie nog graag verschijnen in de komende nieuwsbrieven? We horen het graag!

Benieuwd naar onze nieuwsbrief

0

Nieuwsbrief, december 2021

Zojuist hebben we onze december nieuwsbrief de deur uit gedaan. Hierin blikken al onze KennisKringen, Werkgroep en Dagelijks Bestuur terug op het afgelopen jaar. En spreken we onze hoop uit voor het komend jaar.

Benieuwd? Lees dan hier onze laatste nieuwsbrief.

0

Nieuwsbrief, najaarseditie 2021

Onze laatste nieuwsbrief is uit. De najaarseditie. Dit keer hebben we Ad van Dooren en Ad van Orsouw van de KennisKring Wias geïnterviewd.

Ook treffen jullie er de laatste door ons gegeven adviezen aan.

0

Gevraagd advies opinienota nieuwe Wet inburgering en de Verordening inburgering

De Adviesraad Sociaal Domein heeft de opinienota nieuwe Wet inburgering en de Verordening inburgering gemeente Oss met belangstelling gelezen. Een groot deel van de taken die de
gemeente krijgt op grond van de Wet inburgering liggen vast in de wet. In ons advies zullen we ons richten op de gebieden waar ruimte is voor de gemeente om eigen beleidskeuzes te maken. De
uitgangspunten van het beleid zoals verwoord in de Opinienota worden door de Adviesraad Sociaal Domein ondersteund.