Beschermd Wonen, vervolg | Adviesraad Sociaal Domein Oss

-A A +A

Beschermd Wonen, vervolg

0
16-03-2019:03

In het najaar van 2018 hebben wij, als Adviesraad Sociaal Domein Oss, een symposium georganiseerd over beschermd wonen.

Met de invoering van de nieuwe Wmo zijn gemeenten onder andere verantwoordelijk voor passende ondersteuning aan inwoners met een psychische kwetsbaarheid en beschermd wonen. In de afgelopen maanden heeft de gemeente Oss met zorgaanbieders en de betrokken maatschappelijke organisaties gesproken over de aanpak voor mensen met een psychische kwetsbaarheid. De informatie die dat opleverde heeft de gemeente geanalyseerd. De volgende stap is dat we daarover met u in gesprek gaan.

Dat doen we in een bijeenkomst op donderdag 28 maart 2019 van 15 tot 17.00 uur.

De locatie is Ontmoetingscentrum de Meteoor aan de Oude Litherweg 20 in Oss.

U kunt zich tot en met maandag 25 maart aanmelden, door een e-mail te sturen naar w.van.wanrooij@oss.nl.

 

Laden: