Gevraagd advies Concept eindrapportage Projectgroep gemeente en IBN | Adviesraad Sociaal Domein Oss

-A A +A

Gevraagd advies Concept eindrapportage Projectgroep gemeente en IBN

0
03-03-2021:03

De Adviesraad Sociaal Domein heeft eind februari een gevraagd advies uitgebracht. Dit advies betrof het Concept Eindrapportage Projectgroep Bestuurlijke Opdracht Partnership gemeenten en IBN.

De eindrapportage gaat op duidelijke wijze in op de mogelijkheden in de toekomstige samenwerking tussen gemeente en IBN. Het is een goede zaak dat dit partnership gecontinueerd wordt en zeker de uitbreiding met het Expertisecentrum vinden wij een goede ontwikkeling.

Gelet op de omvang van de stukken en bijlagen adviseert de ASD op hoofdlijnen, ook gelet op de gegeven tijd om advies uit te brengen.

De ASD verschilt op een aantal punten duidelijk van mening met het concept en zal dit nader toelichten.

Bij het opstellen van dit advies heeft niet het institutiebelang van gemeenten of IBN centraal gestaan, maar het belang van de doelgroep: de burger die recht heeft op de meest efficiënte en effectieve begeleiding bij zijn traject naar de meest geschikte plaats binnen de arbeidsmarkt.

Lees het gehele advies hier.

 

Nieuwsbrief nummer: 
Laden: 
Categorie: 
Jaren: 
Organisaties: 

Reageren op een nieuwsbericht kan als u bent ingelogd. U bent al ingeschreven of u kunt zich hier alsnog voor inschrijven als inwoner van Oss of als professional.

Registreren als lid Registreren als professional