Gevraagd advies opinienota nieuwe Wet inburgering en de Verordening inburgering | Adviesraad Sociaal Domein Oss

-A A +A

Gevraagd advies opinienota nieuwe Wet inburgering en de Verordening inburgering

0
03-10-2021:10

De Adviesraad Sociaal Domein heeft de opinienota nieuwe Wet inburgering en de Verordening inburgering gemeente Oss met belangstelling gelezen. Een groot deel van de taken die de
gemeente krijgt op grond van de Wet inburgering liggen vast in de wet. In ons advies zullen we ons richten op de gebieden waar ruimte is voor de gemeente om eigen beleidskeuzes te maken. De
uitgangspunten van het beleid zoals verwoord in de Opinienota worden door de Adviesraad Sociaal Domein ondersteund.

De ASD heeft 8 adviezen voor het college. Deze gaan over de brede intake, de (Z-) leerroute, de Module Arbeidsmarkt en Participatie, de maatschappelijke begeleiding en de voortgang.

Hiervoor heeft de ASD haar (relevante) achterban geraadpleegd om tot een zo goed mogelijk advies te komen. 

We hopen op een spoedige terugkoppeling van het college met wat zij met onze adviezen gaan doen.

Lees hier het gehele advies.

 

Wij zijn altijd bezig ons netwerk uit te breiden. Wil je meepraten, meedenken, of zelfs meedoen?
Neem dan contact met ons op via adviesraadsociaaldomein@oss.nl

 

Laden: 
Categorie: 
Organisaties: 
Kernwoorden: