Jaarverslag 2019 | Adviesraad Sociaal Domein Oss

-A A +A

Jaarverslag 2019

0
21-02-2020:02

Jaarverslag 2019

In het jaar 2019 is een start gemaakt met veel veranderingen in het sociale domein. Nieuw beleid was noodzakelijk, maar niet altijd gemakkelijk te maken.

De Adviesraad Sociaal Domein Oss heeft er hard aan gewerkt om de beleidsontwikkelingen lokaal, regionaal en landelijk te volgen en te beoordelen. Ook de inbreng van burgers over de uitvoering van het beleid had de volle aandacht. De Adviesraad Sociaal Domein heeft om deze uitbreiding van onderwerpen aan te kunnen ook intern zijn manier van werken verbeterd.

Samen met het overzicht van de aan B&W uitgebrachte adviezen komen al deze onderwerpen in dit jaarverslag aan de orde.

Een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen en feiten uit 2019

De ASD-Oss heeft in 2019 in totaal 16 adviezen gegeven, waarvan 4 ongevraagd. De meeste adviezen gingen over de ontwikkelingen in het nieuwe Wmo-beleid 2020-2023 en over de verschillende terreinen van de Jeugdzorg, die steeds vaker en heftiger te kort schiet.

Samen met de regio is overleg geweest over het beschermd wonen, de participatie wet en de vervoersvoorzieningen door de regiotaxi. Het ingewikkelde is dat alle ASD’s uit de regio nog steeds aan hun eigen colleges van B&W-advies leveren. De kennisuitwisseling tussen de verschillende ASD’s is ook een verrijking.

Het meedenken en meepraten met ambtenaren bij de beleidsontwikkelingen draagt bij aan een positieve dialoog. De ervaringsdeskundigheid van de leden van de Kenniskringen wordt zo goed benut.

De bureaucratie is nog steeds een hindernis in het leveren van goede zorg. De ASD blijft hierover in gesprek met de gemeente. Ook is veel aandacht besteed aan de stress, die ervaren wordt door de grote hoeveelheid regels en door het ambtelijk wantrouwen, en die contraproductief werkt.

Jaren: 
Organisaties: 

Reageren op een nieuwsbericht kan als u bent ingelogd. U bent al ingeschreven of u kunt zich hier alsnog voor inschrijven als inwoner van Oss of als professional.

Registreren als lid Registreren als professional