KennisKring lid Annie van den Bosch publiceert boek | Adviesraad Sociaal Domein Oss

-A A +A

KennisKring lid Annie van den Bosch publiceert boek

0
06-07-2022:07

Wij hebben een auteur in ons midden!

Annie van den Bosch - Höweler heeft een boek geschreven: Recht op bescherming van het gezin.

Het gaat over de schrijnende armoede en uithuisplaatsing van kinderen.

Annie is actief lid van onze KennisKring Wias. Verder is ze al een groot gedeelte van haar leven actief betrokken bij ATD Vierde Wereld.

ATD Vierde Wereld

Deze organisatie maakt zich sterk voor een samenleving zonder armoede. Ze willen een wereld zonder extreme armoede en bouwen naar een vreedzame, inclusieve samenleving. Mede dankzij de ATD Vierde Wereld is extreme armoede erkend als schending van de Mensenrechten.

Recht op bescherming van het gezin

Over het boek

De Jeugdzorg, Kinderbescherming en Armoedebeleid staan de laatste tijd volop in de belangstelling. Er is echter te weinig aandacht voor de samenhang tussen langdurige armoede en uithuisplaatsing van kinderen. Van de ± 40.000 kinderen in Nederland die uit huis zijn geplaatst, komt ongeveer de helft uit arme gezinnen.

Schrijnende, langdurige armoede en uithuisplaatsing van kinderen zijn al eeuwen met elkaar verbonden. En dat geldt wereldwijd. Langdurige armoede grijpt in je hele leven in: minderwaardigheidsgevoelens, angst voor controles en beslissingen van anderen, vernederingen, discriminatie, uitsluiting op allerlei gebieden die nodig zijn om je te kunnen ontwikkelen en je geliefd te weten.

Het gezinsleven is voor ouders in armoede vaak de enige strohalm in hun bestaan en staat door diezelfde armoede sterk onder druk. Ze ervaren de maatregelen en inmenging van Jeugdzorg en Kinderbescherming meestal niet als ondersteunend, maar als een wereld van onbegrip, gevaar, inbreuk en machtsmisbruik.

Annie:

Het is een veelzijdig boek geworden, geeft Annie aan. Er staan zowel doorleefde ervaringen in van mensen, als ook onderzoek naar wetgeving en beleid. Daarnaast geeft het boek aanbevelingen en voorstellen voor verandering.

Bestellen?

Werkzaam in de jeugd/armoede/schuldhulpverlening sector? Of gewoon geïnteresseerd? Je kan het boek nu zelf bestellen!

Het boek is voor € 22,50 te bestellen bij elke boekhandel (ISBN 978-94-6365-438-8) of online via uitgever Elikser.

Nieuwsbrief nummer: 
Laden: 
Jaren: 
Kernwoorden: