Symposium Cultuursensitieve zorg; zorgverwachting vs zorgpraktijk | Adviesraad Sociaal Domein Oss

-A A +A

Symposium Cultuursensitieve zorg; zorgverwachting vs zorgpraktijk

0
19-02-2020:02

UITNODIGING SYMPOSIUM
Cultuursensitieve zorg; zorgverwachting vs zorgpraktijk
Oud, alleen en onbegrepen, wat nu?

Datum: 25 maart 2020
Tijd: 10:00 - 12:00 uur
Inloop vanaf 9:30 uur
Locatie: Gemeentehuis Oss, Anton Jurgenszaal
Toegang is gratis

De huidige eerste generatie migranten met een moslimachtergrond heeft nu een leeftijd bereikt waarvan een groot gedeelte zorg nodig heeft. De zorgverwachting van deze migranten is gebaseerd op de zorg die zij zelf en familieleden aan hun eigen ouders hebben gegeven. Ze verwachten dezelfde zorg van hun kinderen en kleinkinderen te krijgen.

Zorgpraktijk

De zorgpraktijk is echter anders. Kinderen en kleinkinderen hebben het druk, (schoon)dochters hebben vaak ook nog een baan naast hun eigen gezin, en de woonruimte is onvoldoende om de (schoon)ouders in huis te nemen.
Daarnaast spelen er veel problemen om zich te kunnen redden in de Nederlandse maatschappij. Denk aan taalproblemen, analfabetisme en cultuurverschillen.

Bij zorgvragen spelen ook nog eens de tijdsdruk bij de huisarts mee, het slecht kunnen aangeven waar de klachten liggen en de privacy bij gebruikmaking van een tolk.

Dit zorgt ervoor dat een grote groep migranten ouderen niet de zorg krijgt waar ze recht op heeft.

Symposium

Tijdens dit symposium gaan wij kijken waar deze migranten tegenaan lopen. Met name bij die ouderen die zorgafhankelijk zijn. Dit kan zijn hulp bij basis behoeften of omdat ze afhankelijk zijn en volledig verzorgd moeten worden.

Doel

Met de uitkomst van dit symposium hopen we de gemeente Oss goed te kunnen adviseren. Daarom bent u ook van harte welkom om met ons mee te denken tijdens dit symposium.

Doelgroep

Zorgprofessionals, mantelzorgers, raadsleden, gemeenteambtenaren, zorginstellingen, zelforganisaties, ervaringsdeskundigen, migranten ouderen en geïnteresseerden.

Dagvoorzitter

Onze dagvoorzitter is Ibrahim Yerden, verbonden als cultureel antropoloog/onderzoeker hoogleraar aan de universiteit van Amsterdam.
Hij is gespecialiseerd in het onderzoek naar migranten ouderen. En is een voorvechter voor de bewustwording en belangenbehartiging voor ouderen in het algemeen en etnische ouderen in het bijzonder.

Programma

Vanaf 9:30 uur is de zaal geopend en is er een inloop met koffie en thee. Om 10 uur wordt het symposium geopend door de dagvoorzitter met uiteenzetting over de problematiek waar ouderen met een migrantenachtergrond tegen aan lopen. 

Tijdens ons 2-urig durende programma wordt de (plaatselijke) problematiek geschetst. We bekijken de knelpunten bij de gemeente, overheid en hulporganisaties. 

In het laatste gedeelte van het programma gaan we in groepen brainstormen. We sluiten af met de resultaten uit de brainstormsessies. De resultaten hopen we te kunnen verwerken in een advies aan het college van de gemeente Oss.

Graag vooraf aanmelden via adviesraadsociaaldomein@oss.nl

Laden: 
Jaren: 
Kernwoorden: