Nieuws | Adviesraad Sociaal Domein Oss

-A A +A

Nieuws

0

Ongevraagd advies veilig gebruik voetgangersgebied centrum Oss

De Adviesraad Sociaal Domein ziet de drukte in de binnenstad toenemen. Wij maken ons daar zorgen over. Zorgen over de veiligheid en zorgen over de afwezigheid van handhaving van de afgesproken corona maatregelen.

Zie het ongevraagde advies over de maatregelen die we adviseren om het centrum zo veilig en toegankelijk mogelijk te maken voor iedereen.

Ga hier naar het advies.

0

Mondkapjes voor mantelzorgers in de gemeente Oss

Vanaf 30 maart is de gemeente Oss gestart met het beschikbaar stellen van mondkapjes aan mantelzorgers. Op dit moment van schrijven is er voldoende voorraad. IBN en vrijwilligers maken setjes van mondkapjes en handschoenen die verdeeld kunnen worden.

0

Informatie over het omgaan met de gevolgen van het Coronavirus

Op de Pleio pagina Bestuurlijk aanbesteden WMO Brabant Noordoost-Oost vind je bij het thema Corona maatregelen/ontwikkelingen de meest gestelde vragen en antwoorden.

In de bijlage tref je het gehele document aan.

0

Ongevraagd advies Visie op professioneel jongerenwerk

De adviesraad Sociaal Domein heeft op 13 februari j.l. de  ‘Visie op professioneel jongerenwerk’ ontvangen, waarbij de gemeente ons de mogelijkheid heeft geboden om een ongevraagd advies te formuleren.
Van deze gelegenheid hebben we gebruik gemaakt en hebben we een ongevraagd advies ingediend. Lees meer over ons advies via deze link.

Het adviesnummer is 20200005.

 

0

Uitnodiging lezing inzicht in bureaucratie

UPDATE: VANWEGE CORONAVIRUS GEANNULEERD

We gaan dit later dit jaar opnieuw organiseren. De datum is nog niet bekend.


Hierbij nodigen wij u uit om aanwezig te zijn bij de lezing "Inzicht in bureaucratie" die we in samenwerking met de gemeente Oss organiseren.

Jan Herman Baas

De lezing wordt gegeven door Jan Herman Baas. Hij is auteur van het succesvolle boek "Voorbij de eeuw van bureaucratie"

0

Het sociaal domein, wat is dat?

Wat is het sociaal domein eigenlijk?

Het sociaal domein is eigenlijk een verzamelnaam. Een verzamelnaam voor alle organisaties, diensten en voorzieningen die mensen ondersteunen. Maar ook om de leefbaarheid voor de mensen te vergroten en het meedoen (participatie) in de maatschappij te bevorderen.

Je hebt het dan over zorg, welzijn, onderwijs, gezondheidszorg en opvoeding. Maar ook inburgering en het sociaal actiever maken van mensen valt daaronder.

0

Jaarverslag 2019

Jaarverslag 2019

In het jaar 2019 is een start gemaakt met veel veranderingen in het sociale domein. Nieuw beleid was noodzakelijk, maar niet altijd gemakkelijk te maken.

De Adviesraad Sociaal Domein Oss heeft er hard aan gewerkt om de beleidsontwikkelingen lokaal, regionaal en landelijk te volgen en te beoordelen. Ook de inbreng van burgers over de uitvoering van het beleid had de volle aandacht. De Adviesraad Sociaal Domein heeft om deze uitbreiding van onderwerpen aan te kunnen ook intern zijn manier van werken verbeterd.

0

Symposium Cultuursensitieve zorg; zorgverwachting vs zorgpraktijk

UITNODIGING SYMPOSIUM
Cultuursensitieve zorg; zorgverwachting vs zorgpraktijk
Oud, alleen en onbegrepen, wat nu?

Datum: 25 maart 2020
Tijd: 10:00 - 12:00 uur
Inloop vanaf 9:30 uur
Locatie: Gemeentehuis Oss, Anton Jurgenszaal
Toegang is gratis

0

Ongevraagd advies Koploper Onafhankelijke cliëntondersteuning

Het is ons bekend dat ook de gemeente veel belang hecht aan goede cliëntondersteuning.
Wij adviseren om toch meer te doen aan de bekendheid van OCO (Onafhankelijke Clientondersteuning) voor de burgers. Met name bij cliënten van de jeugdhulp is nog veel te winnen
wat betreft bekendheid.

0

De ASD zoekt nieuwe vrijwilligers!

Wat is de Adviesraad

De Adviesraad Sociaal Domein Oss (ASD) is een onafhankelijke vrijwilligersorganisatie die het college van de gemeente Oss adviseert. De adviezen gaan over mogelijke verbeteringen in het sociale domein.

Hoe is de ASD opgebouwd

De ASD bestrijkt het gehele sociale domein. Dit domein is echter zeer uitgebreid. Daarom hebben we onze leden in KennisKringen en een werkgroep ondergebracht. Dit zijn de KennisKringen Wias, Wmo, Jeugd en de werkgroep BTB.