Nieuws | Adviesraad Sociaal Domein Oss

-A A +A

Nieuws

0

Succes advies werkgroep BTB

Varkensruggen zorgen voor regulering. Maar als ze opgaan in de omgeving door kleur, zorgen ze voor ongelukken.
Door valpartijen ontstaan er fysieke en materiële schade. Dit kan makkelijk voorkomen worden door ze in het wit te bestellen en plaatsen. Zo zijn ze beter zichtbaar.

In februari diende onze werkgroep BTB dan ook een ongevraagd advies hierover in.
Vooral nadat ze vele klachten van inwoners van Oss hierover hadden ontvangen.

0

Jaarverslag 2018 is uit

De Adviesraad Sociaal Domein Oss (ASD) heeft zojuist haar jaarverslag 2018 uitgebracht. Hierin leest u welke adviezen er uit gebracht zijn en welke activiteiten er zijn ondernomen.

De ASD signaleert trends in het sociale domein en sluist deze door in de vorm van (on)gevraagde adviezen richting het gemeentelijke college van B & W.

0

Beschermd Wonen, vervolg

In het najaar van 2018 hebben wij, als Adviesraad Sociaal Domein Oss, een symposium georganiseerd over beschermd wonen.

0

Uitgebracht gevraagd advies Regionaal beleidsplan Wmo 2020 - 2023

Op 31 januari 2019 ontving de Adviesraad Sociaal Domein het verzoek tot het uitbrengen van een advies over het Regionaal Beleidsplan Wmo 2020-2023. Doordat de Adviesraad een vooroverleg heeft gehad met de ambtenaar, zien we dat daardoor al veel van onze opmerkingen verwerkt zijn en tot een betere versie heeft geleid.

De Adviesraad wil echter nog op een zestiental punten uit deze beleidsnotitie aanvullende adviezen verstrekken.

0

Symposium "Jeugdzorg; 4 jaar transitie, hoe nu verder?"

UITNODIGING

Datum: 28 januari 2019
Tijd: 13:30 tot 17:00 uur
Plaats: Raadszaal gemeentehuis Oss

Deelname is gratis

0

Congres "De Bureaucratie Voorbij"

UPDATE

Inmiddels kunnen we terugkijken op een succesvol verlopen congres.
We hebben een aantal video opnames gemaakt en verzameld in een playlist.

De compilatie terugkijken? Zie de video hieronder.

 

0

Minisymposium Transformatie Beschermd Wonen

Op het gebied van Beschermd Wonen is een transformatie gaande in het veranderingsproces.

Waar voorheen de verantwoordelijkheid bij het Rijk lag, ligt dat nu bij de gemeenten.
De Oplosagenda geeft vorm en inhoud aan dit proces.

Emine Yildirim, projectleider namens de gemeenten, geeft op het symposium een overzicht van de stand van zaken. Aan de hand van een drietal vragen zal aan de deelnemers gevraagd worden mee te denken hoe nog bestaande knelpunten op te lossen.

0

Meer betaalbare seniorenwoningen nodig

Vorige week was het de internationale huurdersdag. Deze dag stond in het teken van ouderen.

In 2030 wordt er een extra vraag verwacht van 300.000 woningen die zelfstandig en levensloopbestendig zijn. Want tegen 2040 zal het aantal 75 plussers verdubbeld zijn.

In dit artikel van de Woonbond wordt aandacht gevraagd voor betaalbare seniorenwoningen en op welke aspecten er gelet moet worden.

0

In memoriam Juul van de Kolk

Juul van de Kolk overleden!!  Een bijzonder mens.

Een man met een tomeloze inzet voor anderen is niet meer.
Een man altijd vriendelijk, opgewekt en met zijn hoge leeftijd
in het midden van het leven blijven staan.
Bij alle bijeenkomsten was Jules aanwezig..

Zijn artikelen, zijn blogs, (zijn laatste was zelfs nog enkele dagen geleden)
zijn nu in een keer een testament van zijn sociale karakter en zijn betrokkenheid
met  de mens In onze samenleving.

0

Openingswoord Taalhuis Oss

De openbare bibliotheek is ooit ontstaan om er voor te zorgen dat iedereen mee kan doen in een democratie. Daar heb je wat voor nodig; de vaardigheid om goed te kunnen lezen en een vrije toegang tot informatie.

Even leek het erop dat die taak voor bibliotheken overbodig was geworden. Want iedereen heeft tegenwoordig toegang tot goed onderwijs én informatie ligt aan ieders voeten door de komst van internet.