Nieuws | Adviesraad Sociaal Domein Oss

-A A +A

Nieuws

1

Wat als u niet tevreden bent?

Wat als u niet tevreden bent? De gemeenteraad van Oss vindt het belangrijk dat inwoners met ervaringen en klachten goed terecht kunnen. Daarvoor kunnen inwoners in eerste instantie terecht bij hun contactpersoon bij de gemeente en bij de ombudscommissie bij klachten over de wijze waarop de gemeenten met inwoners omgaan.

0

Mensen verdrinken in de regels

De Cliënt in Beeld-prijs 2018 heeft als thema ‘Hoezo? Zelfredzaamheid’. In een serie interviews wordt het thema verder toegelicht. Denkt u nu: dat doen wij ook? Meld u aan! Kent u een goed voorbeeld, geef die raad een tip of neem contact op met de LCR.

1

In memoriam Rien Damen

Op 29 oktober is Rien Damen op 74-jarige leeftijd overleden. Na zijn jaren als burgemeester van Vaals in Limburg keerde hij weer terug naar Oss. Sindsdien was hij actief in de SCPO en de Wmo-raad, de voorgangers van de huidige Adviesraad Sociaal Domein. Hij was uitermate begaan met de kwetsbare en zorgbehoevende burgers. Als er problemen waren wist hij die altijd op een rustige manier aan de orde te stellen en vaak met succes. Ook had hij altijd oog en oor voor mogelijkheden en kansen ter verbetering van hun leefomstandigheden.

0

Dag van de Witte Stok 2017

Dag van de Witte Stok

De Dag van de Witte Stok wordt elk jaar op 15 oktober gehouden. Dit jaar was er door de Werkgroep BTB (Bereikbaarheid, Toegankelijkheid en Bruikbaarheid) van de Adviesraad Sociaal Domein in Oss een lezing georganiseerd in de Jozefkerk over “Ouderen en Slechtzien”.

0

UITNODIGING Symposium

Op vrijdag 17 november organiseert de Adviesraad Sociaal Domein Oss een symposium voor u.

De ASD Oss wil zoveel mogelijk in contact komen met de mensen die te maken hebben met het gevolg van gemeentelijk sociaal beleid. Hoe kunnen wij uw mening beter in onze adviezen laten doorklinken?

1

Bruggen slaan tussen burger en beleid

Afgelopen woensdag een mooi interview met de voorzitter van de Adviesraad Jaap Kool in de Sleutel

0

Extra kindgeld niet voor achttienplussers

Staatssecretaris Jetta Klijnsma heeft geconstateerd dat er vragen leven bij gemeenten en gemeenteraden over het doel van extra kindgeld en de wijze waarop dit budget moet worden ingezet. Onder meer in Heerenveen zijn er vragen omdat het daar nu terechtkomt bij achttienplussers.

0

Nieuws

Werk, inkomen, armoede en schuldhulpverlening

Schulden kunnen iedereen overkomen https://www.divosa.nl/verslag-stedenestafette-vlaardingen

Online monitoringstool schulden http://ptp.ixly.nl/task/176

Kostendelersnorm AOW uit wet gehaald http://bit.ly/2sQF4P8

Pilot 'Anw naar werk' van gemeente Oss en SVB http://bit.ly/2u9iyoF

0

Digitale weerbaarheid Nederland blijft achter

De digitale weerbaarheid in Nederland blijft achter bij de groei van dreigingen. Overheid, bedrijfsleven en burgers nemen veel stappen om de digitale weerbaarheid te vergroten, maar dit gaat niet snel genoeg. Dat blijkt uit het Cybersecuritybeeld Nederland 2017 (CSBN 2017) dat demissionair staatssecretaris Dijkhoff van Veiligheid en Justitie naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

0

Advies (KMHZ) Kwalitatieve Maatwerkvoorziening Huishoudelijke Zorg 2018 en opheffen HHV

Op 21 juni 2017 ontving de Adviesraad Sociaal Domein het verzoek om een advies uit te brengen op de aangepaste HVT regeling 2018, nu Kwalitatieve Maatwerkvoorziening Huishoudelijke Zorg (KMHZ) geheten.