Ongevraagd advies armoedebeleid Oss ASD 20170020 | Adviesraad Sociaal Domein Oss

-A A +A

Ongevraagd advies armoedebeleid Oss ASD 20170020

Op 24 april 2017 heeft de Adviesraad Sociaal Domein Oss (ASD) gevraagd advies gegeven over "Kinderen in armoede en flankerend armoedebeleid". In dit advies gaf de ASD  aan het te betreuren dat dit armoedebeleid en het beleidskader Schuldhulpverlening van de gemeente Oss leidend waren voor de verdeling van de extra structurele financiële middelen die het Rijk ter beschikking stelde. Vanwege de tijdsdruk, omdat de gelden voor 2017 spoedig moesten worden ingezet, heeft de ASD ingestemd met de begroting 2017  en de keuzes die er gemaakt zijn, wel met het voorbehoud dat de ASD in het najaar zou komen met een advies, dat uiteindelijk moet resulteren in een nieuw op  doelgroepen toegespitst integraal armoedebeleid, welke het oude armoedebeleid van 2012 moet vervangen. Armoede is een complex verschijnsel met veelal samenhangende dimensies zoals inkomen, maatschappelijke participatie, opleidingsniveau, gezondheid, zelfredzaamheid, wonen, leefomgeving en veel hulpverlening.

 

ASD 20170020

Datum: 
november 2017
Laden: 
Categorie: 
Jaren: 
Kernwoorden: