Ongevraagd advies bemoeizorg nieuwe stijl ASD 20170013 | Adviesraad Sociaal Domein Oss

-A A +A

Ongevraagd advies bemoeizorg nieuwe stijl ASD 20170013

De ASD-Oss kwam twee notities tegen, die op 7 september geagendeerd staan in de Raadscommissie Sociaal-Bestuurlijk:

  • Bemoeizorg nieuwe stijl. Een visie op de rol van de bemoeizorg in het veranderende zorglandschap 2016-2020.
  • Uitvoeringsplan bemoeizorg nieuwe stijl regio Brabant Noordoost-Oost. Van visie naar uitvoering.

In juli 2016 is er een gesprek geweest met enkele leden van de toenmalige adviescommissie zorg van de Wmo-raad en een ambtenaar. Verdere betrokkenheid bij de totstandkoming van beide notities is er niet.
Ook nu is de ASD niet om advies gevraagd, toch stelt hij het op prijs enkele punten onder uw aandacht te brengen in de hoop daarmee alsnog een bijdrage te leveren aan een bemoeizorg van menselijke kwaliteit. 

ASD 20170013

Datum: 
augustus 2017
Laden: 
Categorie: 
Jaren: