Ongevraagd advies financiering Proeftuin Ruwaard ASD 20170019 | Adviesraad Sociaal Domein Oss

-A A +A

Ongevraagd advies financiering Proeftuin Ruwaard ASD 20170019

De Adviesraad Sociaal Domein heeft kennisgenomen van het voorstel van het college van B&W om de Proeftuin Ruwaard op een nieuwe manier te financieren. De ASD is daar  zeer verheugd over.
Dit geeft nieuwe kansen voor de Ruwaardbewoners én voor de professionals. En als “proeftuin” bij succes, mogelijkerwijs in de toekomst voor heel Oss.
De ASD stemt dan ook van harte in met het besluit tot integrale financiering van het Proeftuin Ruwaard-project voor een periode van 5 jaar. Ook met het afschaffen van het  betalen en innen van Eigen Bijdrages in de Proeftuin Ruwaard kan de ASD volledig instemmen.
Aangezien het een proefmaatregel is moet volgens de ASD wel goed worden onderzocht wat de precieze gevolgen zijn in kwaliteit, aantallen en kosten.
 

ASD 20170019

Datum: 
november 2017
Laden: 
Jaren: 
Kernwoorden: