Ongevraagd advies inclusieagenda ASD 20160013 | Adviesraad Sociaal Domein Oss

-A A +A

Ongevraagd advies inclusieagenda ASD 20160013

Zoals u wellicht weet is onlangs het VN-verdrag voor gelijke rechten voor mensen met een beperking ook in ons land in werking getreden. Om precies te zijn op 14 juli 2016.
Dit betekent dat ook onze gemeente verplicht is te gaan werken aan een meer inclusieve samenleving. 
Concreet moet onze gemeente in haar plannen voor de Participatiewet, de Jeugdwet en de Wmo beschrijven hoe zij wil meewerken aan de uitvoering van het VN-verdrag, opdat de situatie van mensen met een beperking verbetert.
De Adviesraad Sociaal Domein zou u via het uitbrengen van een formeel ongevraagd advies kunnen wijzen op deze nieuwe taak.
Wij stellen ons echter voor dat wij, zoals bij het onlangs uitbrengen van het advies inzake de Beleidsregels van de Wmo, van tevoren met enkele beleidsmedewerkers van onze gemeente op informele wijze bijdragen aan het tot stand komen van een plan van aanpak en agenda inzake de inclusieagenda. Wij geven u dit gaarne in overweging.
 

ASD 20160013

Datum: 
oktober 2016
Laden: 
Jaren: