Ongevraagd advies Welzorg ASD 20170002 | Adviesraad Sociaal Domein Oss

-A A +A

Ongevraagd advies Welzorg ASD 20170002

In 2013 startte de gemeente Oss de aanbesteding met Welzorg Nederland (verder Welzorg) voor de levering en service van hulpmiddelen. De gemeente fungeerde hierin als centrumgemeente voor de regio Noordoost- Brabant. Welzorg moest vanaf dat moment aan ongeveer 5200 mensen de benodigde hulpmiddelen leveren.
De Adviesraad Sociaal Domein is zich bewust van het feit dat het aanbesteden van de levering van voorzieningen een complex proces is, zeker als dat in regionaal verband en met consensus moet gebeuren. Bij het aanbesteden van dit soort projecten dienen tevoren duidelijke kwaliteitseisen gesteld te worden waarbij kwaliteitsmeting en gemeentelijk toezicht geregeld zijn. De zorg voor onze burgers dient voorop te staan. 
Sedert de aanvang van de levering door Welzorg regent het klachten. Reeds in januari 2014 heeft de toenmalige Wmo-Raad hierover met u gecorrespondeerd. Er waren toen al zo veel klachten dat de Wmo-Raad het nodig achtte hierover aan de bel te trekken.
De voortdurende klachtenregen noodzaakte dat in 2015 en 2016 opnieuw hierover met u is gecorrespondeerd.

 

ASD 20170002

Datum: 
februari 2017
Laden: 
Categorie: 
Jaren: 
Organisaties: 
Kernwoorden: