ASD Oss | Adviesraad Sociaal Domein Oss

-A A +A

ASD Oss

0

Nieuw ongevraagd advies: Mantelzorg

Mantelzorg, een doorlopend aandachtspunt van de Adviesraad.

Nog steeds is er geen zichtbaar beleid voor mantelzorg in de gemeente Oss. In 2019 hebben we daar een ongevraagd advies over ingediend bij het college. Daaruit is geen enkele actie gevloeid richting de mantelzorgers.

En dat terwijl de mantelzorgers het steeds zwaarder hebben, ook in de gemeente Oss. 

20220001 Ongevraagd advies Mantelzorg 220908

In het verlengde van ons advies betreffende mantelzorgbeleid in 2019 treft u hierbij een aanvullend ongevraagd advies. De Adviesraad betreurt in hoge mate dat er, naar onze mening, weinig is gedaan met ons toch zeker inhoudelijk sterk ongevraagd advies. Dit advies van 2019 gelieve u als hierbij ingelast te beschouwen en voegen wij hier ook als bijlage bij opdat wij een en ander onlosmakelijk van elkaar zien.

Wij vragen daarom opnieuw uw aandacht voor de volgende punten:

Contactgegevens

Stichting Adviesraad Sociaal Domein Oss

RSIN 852 067 100

Postbus 5, 5340 BA Oss

Adviesraadsociaaldomein@oss.nl

Tel: (06) 2527 4240

ANBI

Sinds 1 januari 2022 heeft de Adviesraad Sociaal Domein Oss de ANBI status.

Kan jij bouwtekeningen lezen?

Heb jij een (werktuig)bouwkundige achtergrond en vind je het belangrijk dat iedereen toegang moet kunnen krijgen tot openbare ruimtes en gebouwen? Dan zoeken we jou.

Voor de Adviesraad Sociaal Domein Oss zoeken we mensen die met een sociaal oog kunnen kijken naar gebouwen en openbare ruimtes. Dat kunnen bestaande situaties zijn of nog te realiseren projecten.

We zoeken mensen die bouwtekeningen kunnen lezen. En eventuele adviezen kunnen geven hoe een situatie aangepast kan worden zodat meer mensen toegang kunnen krijgen.

0

Gevraagd advies opinienota nieuwe Wet inburgering en de Verordening inburgering

De Adviesraad Sociaal Domein heeft de opinienota nieuwe Wet inburgering en de Verordening inburgering gemeente Oss met belangstelling gelezen. Een groot deel van de taken die de
gemeente krijgt op grond van de Wet inburgering liggen vast in de wet. In ons advies zullen we ons richten op de gebieden waar ruimte is voor de gemeente om eigen beleidskeuzes te maken. De
uitgangspunten van het beleid zoals verwoord in de Opinienota worden door de Adviesraad Sociaal Domein ondersteund.

20210010 Advies betreffende verordening inburgering gemeente Oss en de opinienota nieuwe wet inburgering 210930

De Adviesraad Sociaal Domein heeft de opinienota nieuwe Wet inburgering en de Verordening inburgering gemeente Oss met belangstelling gelezen. Een groot deel van de taken die de gemeente krijgt op grond van de Wet inburgering liggen vast in de wet. In ons advies zullen we ons richten op de gebieden waar ruimte is voor de gemeente om eigen beleidskeuzes te maken. De uitgangspunten van het beleid zoals verwoord in de Opinienota worden door de Adviesraad Sociaal Domein ondersteund.

0

Ongevraagd advies "Reikwijdte van Jeugdhulp", dyslexie

Om de meest kwetsbare jeugdigen de hulp te kunnen blijven bieden die zij nodig hebben, is het noodzakelijk kritischer te kijken naar het verlenen van indicaties binnen de lichtere vormen van ondersteuning. Want het budget zal niet toereikend zijn om alle ondersteuning te financieren.

KennisKring Jeugd heeft met dit ongevraagd advies de aandacht gevestigd op kinderen met ernstige, enkelvoudige dyslexie (EED). En een reeks punten aangedragen om ervoor te zorgen dat de uitvoering kwalitatief en communicatief op een hoger plan gezet wordt. 

20210009 Ongevraagd Advies ‘Reikwijdte van Jeugdhulp’ m.b.t. deelgebied Dyslexie

De KennisKring waardeert enorm dat de gemeente Oss zich inspant om naast hetgeen landelijk hierover wordt vastgesteld, eigen uitgangspunten te formuleren. Daarbij onderschrijven we de stelling dat de meest kwetsbare jeugdigen de hulp moeten kunnen blijven krijgen die zij nodig hebben. Binnen de notitie reikwijdte wordt als mogelijke vervolgstap benoemd het inkrimpen van behandeling aan kinderen met ernstige, enkelvoudige dyslexie. De KennisKring Jeugd wil met name n.a.v.