Samenstelling Dagelijks Bestuur | Adviesraad Sociaal Domein Oss

-A A +A

Samenstelling Dagelijks Bestuur

Het Dagelijks Bestuur (DB) van de Stichting Adviesraad Sociaal Domein bestaat uit:

Voorzitter:  Jaap Kool

Vice voorzitter: Marianne Dreese

Penningmeester, secretaris: Peter Moors